Manifest ProWest Afdrukken

 

Wat zijn de doelen van ProWest?

De vereniging promotie 'Westelijke Tuinsteden' stelt zich ten doel:

  • Het promoten van de positieve kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden
  • Het bewaken van de stedebouwkundige en architectonische kwaliteit van de Westelijke Tuinsteden
  • Het bewaken van sociale spelregels in de omgang met de aanwezige bewoners bij verbetering en bij sloop met nieuwbouw

Waarom is ProWest nodig?

In deze tijd van markt en management heeft de Amsterdamse overheid de aanpak van de vernieuwing overgedragen aan de samenwerkende marktpartijen en daarmee is de regie van de vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden volledig in handen van de 'markt'.

Dat betekent dat de politieke controle over het proces zwak is. Protesten vanuit bewonersgroepen kampen om te beginnen al met een gebrekkige behandeling in de deelraden en bereiken daarna amper of helemaal niet de procesverantwoordelijke managers van de samenwerkende woningcorporaties.

Hoe gaat ProWest te werk?

Vernieuwingsplannen voor deelgebieden binnen de Westelijke Tuinsteden - met de daarop volgende verbetering of sloop met nieuwbouw - worden beoordeeld op stedebouwkundige kwaliteit en op de omgang met de zittende bewoners. Dit geschiedt volgens deze criteria:

Volgens welke criteria oordeelt ProWest?

 

A. stedebouwkundige criteria

De plannen dienen er blijk van te geven dat ze zich bevinden in het plangebied van het AUP uit 1934 van Cornelis van Eesteren; er wordt globaal gewerkt volgens het principe van de 'footprint' .

Het CIAM principe uit het AUP, de scheiding van wonen, werken, verkeer en recreatie hoeft wat ProWest betreft niet gehandhaafd te worden. Met name bij het uitbouwen en uitplinten moet er meer gebruik worden gemaakt van de gelegenheid om betaalbare ruimten te realiseren voor starters, kleine bedrijven en kunst en cultuur.

Het openbaar gebied in het AUP is per definitie groot en kostbaar te onderhouden. Het maken van meer stukken grond voor privé- of gemeenschappelijk gebruik zonder de zichtlijnen in de open ruimte te onderbreken (bijvoorbeeld door water als scheiding te kiezen) wordt aanbevolen.

Op het niveau van de architectuur pleit ProWest voor het serieus nemen van de bestaande architectonische waarden.

Daarnaast dient bij elk te slopen gebouw een beknopte studie te worden gedaan naar de mogelijkheden tot hergebruik, met name voor kunst en cultuur.

 

B. maatschappelijke criteria

  • De plannen worden ontwikkeld in een open planproces, op basis van heldere uitgangspunten en in overleg met de betrokken bewoners.
  • Waar mogelijk werken met een aanpak van de schil en de installaties in bewoonde toestand en celsgewijs verbeteren bij mutaties.
  • Bewoners van te renoveren panden de keuze geven om terug te keren in de gerenoveerde woning of een andere woning te betrekken.

 

Amsterdam, oktober 2010.

 

Laatst aangepast op donderdag, 10 april 2014 16:59
 
ProWest