Vereniging ProWest en haar doelstellingen Afdrukken

 

De Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest) is opgericht te Amsterdam op 16 februari 2004 door een aantal actieve bewoners afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel van de vereniging is op te komen voor het (behoud van het) karakter van de Westelijke Tuinsteden zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934. De Westelijke Tuinsteden zijn gebouwd tussen 1951 en 1975 en bestaan uit de volgende wijken: Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp.

Als gevolg van de plannen voor en de uitvoering van de Stedelijke Vernieuwing sinds 1999 staat de opzet en het karakter van het gebied onder druk. Om het doel, zoals verwoord in de statuten van de ProWest: "de zorg voor de instandhouding en verbetering van het cultuurhistorisch erfgoed van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, waaronder stedenbouwkundige structuren en architectonisch waardevolle gebouwen(-complexen); het bewaken van sociale spelregels in de omgang met de aanwezige bewoners bij verbetering en bij sloop/nieuwbouw; het bevorderen (van uitingen) van kunst en cultuur in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam; en het bevorderen van de bescherming van monumenten en de bescherming van stads- en dorpsgezichten in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam", zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen onderneemt ProWest een aantal activiteiten.

Hiertoe behoren het onderhouden van contacten met de gemeente, stadsdelen en woningcorporaties over de Westelijke Tuinsteden, het geven van advies, commentaar en inspraak op plannen, het informeren van de leden van de ProWest en aan allen die daarvoor belangstelling hebben door middel van onze website, het onderhouden van contacten met de leden door het houden van excursies en lezingen en het onderhouden van relaties met collega-organisaties.

Sinds 2008 werken we nauw samen met Erfgoedvereniging Heemschut (www.heemschut.nl) en het Cuypersgenootschap (www.cuypersgenootschap.nl).

 

Tien jaar ProWest (pdf)

* Uitnodiging viering tien jaar ProWest.pdf

* Verslag van tien jaar ProWest (2004-2014).pdf

 

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 23 april 2014 00:14
 
ProWest