Inspraak op bestemmingsplan Overtoomse Veld Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West

T.a.v. de leden van de stadsdeelraad

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

 

Betreft: inspraak op bestemmingsplan Overtoomse Veld

 

Amsterdam/Hilversum, 1 juni 2011

 

Geachte leden van de stadsdeelraad,

 

Stichting het Cuypersgenootschap, Erfgoedvereniging Heemschut en Bewonersvereniging ProWest hebben in maart ingesproken op het Ontwerpbestemmingsplan Overtoomse Veld. Onze inspraakreactie heeft een aantal wijzigingen van het bestemmingsplan opgeleverd. Zo wordt bijvoorbeeld de AUP-waardenkaart voor Overtoomse Veld in het document ingevoegd, en komt er een toelichting over de specifieke kwaliteiten van het gebied. Een aantal andere voorstellen is helaas niet overgenomen. Hierdoor dreigt aantasting van het tuinstedelijke karakter en gebouwde erfgoed in het gebied. Graag vragen wij uw aandacht voor deze punten.

 

In het Deelgebied Spoorstrook Noord XL bevindt zich het ROC midden. Deze school zal in de toekomst vervangen worden door woningbouw. Een uitwerkingsplan voor deze plek moet nog worden gemaakt. Gezien de ligging tussen de te behouden woningen aan de Jan Tooropstraat, Johan Greivestraat en de Karel Klinkenbergstraat, welke zijn gerealiseerd binnen een zeer karakteristieke tuinstedelijke verkaveling (orde 2 op de waardenkaarten), stellen wij voor om in het bestemmingsplan op te nemen dat de woningbouwlocatie een tuinstedelijk karakter krijgt. Bij voorkeur wordt de verkaveling (en bouwhoogte) van de bovengenoemde straten doorgezet in de nieuwbouw. Zo kan het tuinstedelijk karakter van de spoorstrook behouden blijven.

 

Zeer opvallend in de toelichting op Deelgebied A10-strook Noord 2e fase: Willy Sluiter is dat er sprake is geweest van een idee om de Calvariekerk, een gemeentelijk monument, te slopen. Dit was mogelijk nodig om geluidsproblemen op te lossen. Gelukkig blijkt dit niet nodig te zijn. Iets verder in de toelichting lijkt de deur voor sloop echter wederom op een kier te staan. Tevens staat er dat ruimte gemaakt wordt voor een uitbreiding van de kerk aan de achterzijde. Wij verbazen ons dat in de toelichting de monumentenstatus van de kerk niet vermeld is. In de beantwoording van het stadsdeel wordt niet duidelijk of deze informatie alsnog wordt toegevoegd. Sloop mag nooit een optie zijn. Een uitbreiding van het gebouw is mogelijk, maar moet zorgvuldig gebeuren. Ook dient het groen rond de kerk zoveel mogelijk behouden blijven. De in het bestemmingsplan geboden ruimte voor nieuwbouw moet daarom beperkt blijven.

 

Het bestemmingsplangedeelte Deelgebied Middengebied Zuid neemt het eerder vastgestelde uitwerkingsplan over. De kaart maakt duidelijk dat er op deze manier ruimte wordt gemaakt voor de realisatie van volledig gesloten bouwblokken. Zoals bekend tast de realisatie van gesloten bouwblokken het tuinstedelijk karakter van Nieuw-West sterk aan. Wij stellen daarom voor om in het bestemmingsplan op te nemen dat de verkaveling in Overtoomse Veld, waar nog mogelijk, bij voorkeur een open karakter krijgt. Dit hoeft wanneer architecten creatief zijn de verdichtingslag voor het gebied niet in de weg te zitten.

 

Het vastgestelde uitwerkingsplan voor Deelgebied de Voerman, waar nu de Knijtijzerpanden staan, vormt de basis voor dit gedeelte van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt de sloop van de waardevolle Knijtijzerpanden dus nogmaals bevestigd. Dat valt te betreuren. Zeker gezien de vertraging van de stadsvernieuwing, die mogelijk ook zal resulteren in een aanpassing van vernieuwingsplannen, verzoeken wij om in het bestemmingsplan behoud van de monumentwaardige Knijtijzerpanden (orde 1 op de waardenkaarten) nadrukkelijk als mogelijk alternatief op te nemen.

 

Wij hopen dat de deelraad zal aandringen op een verdere aanpassing van het bestemmingsplan Overtoomse Veld. Indien er vragen zijn vernemen wij dit graag.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

035-6244320

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 03 juni 2011 19:37
 
ProWest