Bijdrage erfgoedorganisaties aan herijking stadsvernieuwing Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

 

Betreft: bijdrage erfgoedorganisaties aan herijking stadsvernieuwing

 

Amsterdam/Hilversum, 22 maart 2011

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

 

Tijdens de raadsvergadering van 2 maart 2011 hebben wij kennisgenomen van uw brief aan het College van B en W  over de toekomst van de stedelijke vernieuwing van Nieuw-West.

 

Uit de brief blijkt dat het doel is om in de komende tijd de afspraken voor de integrale stedelijke vernieuwing van Nieuw-West te herijken. Tot aan de zomer van 2011 staat u een proces voor ogen waarin u open en constructief het gesprek aan gaat met de corporaties over een haalbare en herziene ambitie voor ieder gebied. Per vernieuwingsgebied zal worden gestreefd naar nieuwe afspraken voor nieuwbouw, renovatie, openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed, afhankelijk van de noden van de buurt.

 

U zult begrijpen dat wij deze ontwikkelingen met veel belangstelling volgen. Zoals wij eerder tijdens gesprekken, een presentatie/excursie voor de stadsdeelraad en in onze brieven, zoals de recente brief n.a.v. het zwartboek van de SP, hebben bepleit zijn wij van mening dat een aantal in het verleden genomen sloopbesluiten voor waardevol cultureel erfgoed omgezet dient te worden in renovatieplannen. Ook is het van groot belang om als stadsdeel meer invloed te krijgen op de te realiseren verkaveling in vernieuwingsgebieden, om zo het tuinstedelijk karakter te kunnen behouden.  Het door u voorgenomen overleg met de corporaties is wat ons betreft het ideale moment om te onderzoeken hoe het stadsdeel meer grip kan krijgen op de verkaveling van vernieuwingsgebieden en op welke manier een aantal waardevolle complexen gered kan worden.

 

Graag willen onze organisaties komende maanden een constructieve bijdrage leveren aan de herijking van de stedelijke vernieuwing. Wij begrijpen uiteraard dat wij, in tegenstelling tot de corporaties, geen formele positie hebben, maar we zien uw brief als een uitnodiging voor maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan deze grote opgave, en wij hopen daarom als een serieuze partner betrokken te worden. Onze organisaties realiseren zich dat niet al onze wensen gerealiseerd kunnen worden, maar we zijn ervan overtuigd dat door ruimte te maken voor onze inbreng enkele voor het Amsterdamse erfgoed belangrijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en de kwaliteit van de totale vernieuwing van het gebied zal toenemen.

 

Wij hopen dat u net als ons overtuigd bent van de noodzaak om in de komende maanden een aantal waardevolle stappen voor het erfgoed te zetten, en deze stappen ook samen met ons wil zetten.

 

Graag bespreken wij op de korte termijn met het stadsdeel hoe dit idee en onze bijdrage in de komende maanden vorm kan krijgen. Wij zien uit naar uw reactie.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

035-6244320

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op woensdag, 13 april 2011 16:40
 
ProWest