Reactie op bestemmingsplan stationslocatie Lelylaan Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West

T.a.v. de leden van de stadsdeelraad

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

 

Cc: de leden van het Dagelijks Bestuur

 

Betreft: bestemmingsplan stationslocatie Lelylaan

 

Amsterdam/Hilversum, 18 februari 2011

 

Geachte leden van de stadsdeelraad,

 

Het Cuypersgenootschap, ProWest en Erfgoedvereniging Heemschut hebben met belangstelling kennisgenomen van het bestemmingsplan stationslocatie Lelylaan. Hoewel binnen de grenzen van dit bestemmingsplan slechts een kale vlakte te vinden is, en daar dus geen waardevol gebouwd erfgoed meer aanwezig is, vinden wij het, vanwege de waarde van het erfgoed net buiten de grenzen van het bestemmingsplan, toch nodig om ons nog tot de leden van de raad te richten.

 

Onze organisaties zijn geen tegenstanders van de realisatie van hoogteaccenten in de Westelijke Tuinsteden, mits goed gepositioneerd. De stationslocatie is wat ons betreft een plek die zeker in aanmerking kan komen voor een hoogteaccent. Wij hebben dus geen overwegende bezwaren tegen deze plannen. Wel zijn wij een fel tegenstander van de voorgestelde manier van verstedelijking van de rest van het gebied ten noorden en ten zuiden van de Cornelis Lelylaan, tussen de A10 en de spoordijk. De nieuwbouw op de stationslocatie lijkt een eerste stap te worden van deze onwenselijke stadsvernieuwing. Volgens de huidige plannen krijgt dit gebied een hoogstedelijk karakter. De Cornelis Lelylaan en de Schipluidenlaan moeten stadsstraten worden. De bedoeling is om in het gebied onder andere gesloten bouwblokken en gevelwanden van ééndezelfde hoogte en in dezelfde rooilijn te bouwen. Dat betekent dus dat het tuinstedelijke karakter zal worden vervangen door een traditioneel opgebouwde stad, zoals aanwezig binnen de ring. Ook verdwijnen door de plannen belangrijke monumentwaardige panden uit de wederopbouwperiode. Het betreft het Calvijn met Juniorcollege van architect J.B. Ingwersen en de Aireywoningen van architect H. Klarenbeek tussen de Johan Jongkindstraat en de Cornelis Lelylaan.

 

Onze organisaties pleiten al enkele jaren voor behoud en inpassing van deze gebouwen in de nieuwbouw. Door de crisis en de bouwstop is de sloop van de school en de woningen uitgesteld, maar, zoals uit het bestemmingsplan voor de stationslocatie blijkt, zeker niet van tafel. Wij blijven ons daarom actief verzetten tegen deze plannen. Onze organisaties realiseren zich uiteraard ook dat om een duurzaam behoud mogelijk te maken een alternatief nodig is. Onderzocht moet worden of de woonblokken gerenoveerd kunnen worden, het schoolgebouw zich leent voor hergebruik, en hoe het gehele gebied op een alternatieve manier verbeterd en verdicht kan worden zonder dat dit ten koste gaat van een aantal ambities van het stadsdeel en de centrale stad voor deze locatie. Wij geloven dat een alternatief mogelijk is. Voor een onderzoek naar een dergelijk alternatief is echter wel bestuurlijke ruimte nodig. Deze ontbreekt nu. Wij hopen dat het stadsdeel deze ruimte, vooral in het belang van het erfgoed, wil maken. Vervolgens willen wij uiteraard graag meedenken over vervolgstappen.

 

Indien er vragen zijn vernemen wij dit graag.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

035-6244320

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 01 maart 2011 21:20
 
ProWest