Reactie op zwartboek woningonderhoud SP Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

 

Cc: de leden van de stadsdeelraad van Nieuw-West

 

Betreft: zwartboek woningonderhoud SP

 

Amsterdam/Hilversum, 28 februari 2011

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

 

Bewonersvereniging ProWest (Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden) en de erfgoedverenigingen Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben met zorg kennisgenomen van het zwartboek achterstallig woningonderhoud van de SP-fractie in stadsdeel Nieuw-West.

 

Het zwartboek bevestigt ons beeld dat een groot aantal woningcomplexen (veel) achterstallig onderhoud kent. Een aantal woningcorporaties heeft in Nieuw-West al jaren zeer weinig in delen van hun bezit geïnvesteerd, omdat men uitging van een snelle sloop van wooncomplexen als de Knijtijzerpanden en blokken in de Reimerswaalbuurt en het Van Eesterenmuseum. Door de crisis op de woningmarkt, het opheffen van Far West en de bouwstop zijn veel van deze plannen uitgesteld.

 

Onze organisaties verzetten zich al jaren tegen de sloop van waardevolle wooncomplexen als de Knijtijzerpanden, en het gemak waarmee in de Westelijke Tuinsteden vaak wordt (werd) gekozen voor sloop. Renovatie van woningen bleek, ondanks dat dit technisch vaak wel goed mogelijk is, de afgelopen jaren zelden een serieuze optie. Dit heeft geresulteerd in de afbraak en verwaarlozing van veel goed te renoveren buurten en waardevol erfgoed. Afbraak van veel andere behoudenswaardige en (deels ook) verwaarloosde woningcomplexen dreigt.

 

Wij vrezen dat de slechte toestand van de woningen, zoals geschreven veroorzaakt door het uitblijven van onderhoud, nu gebruikt gaat worden om de sloop van cultuurhistorisch waardevolle wooncomplexen te rechtvaardigen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ook bestaat bij ons de zorg dat de situatie in Nieuw-West de komende jaren alleen maar zal verslechteren. Veel vernieuwingsplannen zijn op de lange baan geschoven, zonder dat er daadwerkelijk een nieuwe weg wordt ingeslagen. De vraag is of corporaties echt zullen investeren in complexen waarvan men verwacht dat deze bijvoorbeeld na 2017 of 2019 alsnog gesloopt gaan worden.

 

Het pleidooi om snel iets aan de woningen en de situatie van de bewoners te doen wordt volledig door ons onderschreven. Onze organisaties hopen dat het zwartboek zal resulteren in een snelle renovatie van verwaarloosde woningen en een aanpassing van de vernieuwingsplannen voor delen van de Westelijke Tuinsteden.

 

Wij pleiten nadrukkelijk voor de omzetting van een aantal duidelijk te grootschalige en te ambitieuze sloop- nieuwbouwplannen in haalbare renovatieplannen. Door sloopplannen om te zetten in renovatieplannen kan hopelijk sneller iets aan de ellendige situatie van de bewoners worden gedaan. Mogelijk ontbreken momenteel ook de budgetten voor grootschalige renovatieplannen, maar voor stapsgewijze woningverbetering, bij voorkeur voor de zittende bewoners, zijn hopelijk wel voldoende budgetten beschikbaar. De sommen geld die nu zijn gereserveerd voor de sloop van blokken en de ontwikkeling van de nieuwbouw kunnen in ieder geval voor dit doel gebruikt worden.

 

Het n.a.v. het zwartboek gepresenteerde voorstel van het Dagelijks Bestuur om de verantwoordelijkheid voor de stadsvernieuwing weer terug te nemen van de corporaties is zeer waardevol. Dit kan niet alleen voor de bewoners, maar ook voor het erfgoed veel betekenen. Zo komt er door de regie terug te nemen hopelijk ruimte voor de aanpassing van vernieuwingsplannen en meer oog voor het behoud van belangrijke gebouwen. Ook wordt het door de regie terug te nemen eenvoudiger om in vernieuwingsgebieden een tuinstedelijke verkaveling te realiseren. Corporaties hebben daar de afgelopen jaren te weinig oog voor gehad. Door gemaakte afspraken konden overheden ook weinig doen. Hopelijk verandert dat nu.

 

Onze organisaties roepen alle betrokkenen op om werk te maken van de renovatie van de Tuinsteden!

 

Indien er vragen zijn vernemen wij dit graag.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 01 maart 2011 21:21
 
ProWest