Reactie op de ontwerp Erfgoedverordening Amsterdam Nieuw-West 2010 Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. de stadsdeelraad
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: reactie op de ontwerp Erfgoedverordening Amsterdam Nieuw-West 2010

Amsterdam/ Hilversum, 14 januari 2011


Geachte leden van de raad,

Het Cuypersgenootschap, ProWest en Heemschut hebben met veel belangstelling kennisgenomen van de ontwerp Erfgoedverordening Amsterdam Nieuw-West 2010. Graag willen wij door middel van deze brief enkele voorstellen doen tot aanpassing van de verordening.

Onze organisaties betreuren het dat er geen voorbescherming is opgenomen in de Erfgoedverordening. Deze was nog wel opgenomen in de Monumentenverordening 2008 van stadsdeel Slotervaart. De ervaring leert dat voorbescherming voor (bedreigde) waardevolle gebouwen van levensbelang kan zijn. Voorbescherming kan voorkomen dat gebouwen tijdens een aanwijzingsprocedure tot monument, zowel op aanvraag van een erfgoedorganisatie als bij een bredere aanwijzingsronde door de overheid, onherkenbaar gewijzigd of zelfs gesloopt worden. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is hebben onze organisaties helaas in de afgelopen jaren een aantal malen aan den lijve ondervonden.De spoedprocedure, die het stadsdeel wil gebruiken wanneer gevaar dreigt voor een object in procedure (zie toelichting artikel 3, lid 2, op pagina 12), kan sloop of verminking ook voorkomen, en is dus ook een waardevol instrument, maar alleen mogelijk niet voldoende. Ook kleven er vele risico’s aan. Het vaststellen van voorbescherming is in onze ogen veiliger, en helderder richting eigenaren: ieder object in procedure geniet bescherming. Gezien het belang van voorbescherming voor het monumentenbeleid verzoeken wij het stadsdeel om de voorbescherming, zoals beschreven in de model-erfgoedverordening van de VNG, op te nemen in de erfgoedverordening.

In de toelichting op artikel 3, lid 1, op pagina 12, staat dat het is toegestaan om leges te heffen op een aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument. Dit is inderdaad toegestaan, maar in onze ogen zeer onwenselijk. Belanghebbenden als erfgoedorganisaties dienen namelijk enkel een monumentenaanvraag in wanneer hier zeer dwingende redenen voor zijn. Deze redenen zijn meestal een bedreiging van een waardevol gebouw of ensemble, of nalatig monumentenbeleid door een college van B en W of Dagelijks Bestuur (het eerste is vaak het gevolg van het tweede). Erfgoedorganisaties vervullen in een dergelijk geval dus een taak in dienst van het algemeen belang die eigenlijk door een ander, d.w.z. de overheid, zou moeten worden gedaan. Leges vormen gezien de veelal beperkte financiële middelen van erfgoedorganisaties een belemmering bij dit werk. Wij verzoeken u daarom om geen leges op monumentenaanvragen te heffen.

Onze organisaties hopen dat de stadsdeelraad zal aandringen op een aanpassing van de Erfgoedverordening.

Indien er vragen zijn vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 08 februari 2014 23:30
 
ProWest