Verruiming mogelijkheden winkelstrip Staalmanplein Afdrukken


Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Amsterdam/Hilversum, 12 november 2010


Betreft: verruiming mogelijkheden winkelstrip Staalmanplein


Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Sinds ruim een jaar zijn Erfgoedvereniging Heemschut en ProWest, met steun van het Cuypersgenootschap, in overleg met Woningcorporatie De Alliantie over het behoud en hergebruik van het waardevolle Staalmanplein.

Het overleg heeft tot nog toe niet geresulteerd in een aanpassing van de sloopplannen.
Wel is de Alliantie zich bewust van de waarde van het plein. Ook heeft de corporatie aangegeven dat er nog voldoende tijd is, en dat na 2015, wanneer een definitief besluit wordt genomen, het voortschrijdend inzicht kan resulteren in een keuze voor behoud van het plein. Van belang bij het maken van een keuze is naast een aanpak van de parkeerproblematiek vooral een economisch succesvolle herbestemming van de winkelruimtes rond het plein. Aangezien aan het plein in de toekomst geen ruimte meer is voor winkels, is een andere bestemming noodzakelijk. In onze ogen is de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelstrook voor startende bedrijfjes en zzp’ers, in combinatie met een horecagelegenheid, een zeer kansrijk idee. Ook andere opties zijn denkbaar.

Het genoemde voorstel kan pas in zijn volledige omvang gerealiseerd worden als de keuze definitief op behoud van het plein is gevallen. Tot die tijd is het echter van zeer groot belang dat de leegstand op het plein wordt aangepakt, en dat een aantal zeer gesloten bedrijfjes vervangen wordt door bedrijven met een betere uitstraling en grotere aantrekkingskracht. Dit is niet alleen van belang voor de uitstraling en levendigheid van de buurt, maar voorkomt ook verder verval van het complex. Tevens kan een tijdelijke herbestemming uitwijzen wat wel en niet succesvol is op deze plek.

Uit het overleg is gebleken dat de Alliantie, ongeacht de keuze voor behoud of sloop, ook heel graag een succesvolle tijdelijke herbestemming wil. Dat deze nog niet van de grond is gekomen komt volgens de corporatie echter voor een belangrijk deel door het feit dat er veel beperkingen voor deze locatie gelden. Slechts weinig functies zijn toegestaan, wat de mogelijkheden sterk beperkt. Dat valt te betreuren. Wij denken namelijk dat veel functies hier een plek kunnen krijgen zonder dat dit direct in overlast voor de omwonenden hoeft te resulteren. Ook blijkt uit de vraag naar ruimtes in andere tijdelijke herbestemmingsprojecten in Nieuw-West, zoals broedplaats De Vlugt, dat er een zeer grote behoefte is onder andere aan werk- en expositieruimtes.

Ons verzoek aan het stadsdeel is dan ook om op de korte termijn de mogelijkheden voor het plein te verruimen. Wij stellen voor dat in overleg met de Alliantie tegelijkertijd een plan van aanpak wordt gemaakt. Door als corporatie en overheid samen te werken moet een herbestemming snel van de grond kunnen komen. Ook ontwikkelaars van broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen kunnen bij het overleg betrokken worden.

Onze organisaties zullen dit verzoek op de korte termijn ook aan de stadsdeelraad kenbaar maken. Wij hopen op een snelle aanpassing van de regels en een spoedige opbloei van dit prachtige stuk erfgoed.

Indien een nadere toelichting noodzakelijk is dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,


Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Hein de Haan, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
tel. 020 - 3882633 / 06 - 41313517
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
035 - 6244320
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op dinsdag, 30 november 2010 13:15
 
ProWest