Renovatie Van Eesteren Buitenmuseum Afdrukken

 

Stadsdeel Nieuw-West

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

 

Amsterdam/Hilversum, 30 oktober 2010

 

Cc: de leden van de stadsdeelraad

 

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

 

Het Van Eesteren Buitenmuseum behoort als beschermd stadsgezicht tot de erfgoedparels van Nieuw-West. ProWest, Heemschut en het Cuypersgenootschap volgen de ontwikkelingen in dit gebied daarom op de voet. Recent werd onze aandacht getrokken door een renovatieproject in het gebied.

 

Dit project, de renovatie van één strook van een groter geheel, is de eerste van vele renovaties in de wijk. De komende jaren zullen waarschijnlijk meer corporaties hun woningen gaan renoveren. Dit juichen wij uiteraard toe. Toch baart het ons ook zorgen, vooral omdat het bezit in het museumgebied erg versnipperd is. Zo zijn bepaalde ensembles, die ooit als een duidelijk eenheid zijn gerealiseerd, in de handen van soms wel drie corporaties. Wanneer deze op verschillende momenten gaan renoveren dreigt het uiteenvallen van ensembles. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is bewijst onder andere de aireystrook aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Deze is ooit als eenheid gerealiseerd, maar bestaat na enkele renovaties visueel uit drie afzonderlijke delen. Tevens bestaat het gevaar dat met te weinig zorg voor de oorspronkelijke kwaliteiten van de architectuur gebouwen gerenoveerd worden.

 

Aangezien het zeer noodzakelijk is dat de eenheid en karakteristieke uitstraling van ensembles in het beschermd stadsgezicht behouden blijft en waar nodig hersteld wordt (los gezien van de discussie over de mogelijk sloop van complexen in het gebied), lijkt het ons wenselijk om spelregels voor renovatie in dit gebied vast te stellen. Regels zijn noodzakelijk omdat veel complexen in het gebied geen monumentenstatus hebben, en de reguliere beoordeling door welstand, die weliswaar extra zorgvuldig is omdat het een beschermd stadsgezicht betreft, in onze ogen onvoldoende is. Ook is het een feit dat bepaalde werkzaamheden, zoals het reinigen van gevels, niet altijd in een bouwaanvraag zijn opgenomen. Welstand kan dus niet over alles oordelen. Door een aantal simpele spelregels voor renovatie in het beschermde stadsgezicht op te stellen kunnen goede ontwikkelingen worden gestimuleerd en ongewenste voorkomen.

 

De regels moeten zich vooral concentreren op het stimuleren van behoud/herstel van de eenheid in de ensembles en herstel van de oorspronkelijke uitstraling van gevels. Tevens moeten vloekende nieuwe toevoegingen voorkomen worden. Ook is het wenselijk om uitspraken te doen over bijvoorbeeld kleurgebruik in het gebied en gevelreiniging en het grootschalig (lees: onnodig) vervangen van voegwerk zoveel mogelijk af te raden, om onnodige schade aan panden te voorkomen. Voor panden/ensembles met een hoge notering op de waardenkaarten voor de AUP-gebieden dienen de spelregels uiteraard strenger te zijn dan voor die met een lagere status.

 

Hopelijk deelt het stadsdeel onze zorg en visie. Wij stellen voor dat het stadsdeel in overleg met de woningcorporaties, Bureau Monumentenzorg en de erfgoedorganisaties op de korte termijn gaat werken aan het opstellen van een aantal eenvoudige, heldere, en bruikbare spelregels die zullen bijdragen aan een zorgvuldige vernieuwing van het Van Eesteren Buitenmuseum.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Stichting Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 19 januari 2011 19:40
 
ProWest