De bouwstop als kans voor het Amsterdamse erfgoed Afdrukken


Gemeente Amsterdam
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 202
1000 AE  Amsterdam


Betreft: de bouwstop als kans voor het Amsterdamse erfgoed.

Amsterdam, 4 augustus 2010

Geachte leden van het College van B en W,


De Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest), stichting het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut hebben recentelijk kennisgenomen van de tijdelijke bouwstop in de gemeente Amsterdam.

Hoewel de exacte gevolgen van deze bouwstop voor de stad voor ons moeilijk zijn in te schatten, is wel duidelijk dat de stad een zware tijd tegemoet gaat. Zowel economisch als sociaal zullen de gevolgen groot zijn. Tegelijkertijd zien onze organisaties dat deze bouwstop mogelijk positief kan zijn voor de stad. De bouwstop kan resulteren in een stopzetting of aanpassing van bepaalde onwenselijke plannen. Dit zal positieve gevolgen hebben voor ons culturele erfgoed, het groen, de leefbaarheid, en de sociale structuur van wijken.

Hopelijk deelt u onze mening en bent u van plan om de positieve kanten van de bouwstop te benutten. Ons verzoek is om bij de heroverweging van de bouwplannen extra zorgvuldig te kijken naar plannen die waardevol erfgoed of groen in de gevarenzone brengen.

De Westelijke Tuinsteden zijn een goed voorbeeld van een waardevol gebied met veel projecten die om een extra kritische benadering vragen. De afgelopen jaren is hier veel waardevol erfgoed, zoals het Andreasziekenhuis en de kerken ‘De Opgang’ en de Pius-X, verdwenen. Vooral de sloop van dit laatste gebouw, wat slechts geresulteerd heeft in een al jaren braakliggend terrein, is voor velen nog steeds een voorbeeld van hoe het niet moet. In de Tuinsteden verkeert nog steeds veel monumentwaardig erfgoed door stedelijke vernieuwing in de gevarenzone. Onder andere de Knijtijzerpanden aan de Jan Evertsenstraat en het Calvijn Juniorcollege aan de Schipluidenlaan, beide in Overtoomse Veld en Rijksmonumentwaardig, dreigen gesloopt te worden. Ook bestaat het gevaar dat waardevolle delen van Slotermeer, zoals het Van Eesterenmuseum, en Bos en Lommer, zoals Bosleeuw Midden, door stadsvernieuwing hun tuinstedelijke karakter en waardevolle bebouwing verliezen. Zorgelijk is ook de realisatie van de laatste fasen van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder aan de rand van Osdorp. Dit project gaat ten koste van een oud polderlandschap, dat belangrijke groene en historische waarden vertegenwoordigt.

Ook elders in de stad zien wij voorbeelden van projecten die vragen om een extra kritische benadering. Zo maken wij ons bijvoorbeeld zorgen over de realisatie van een kleine nieuwbouwwijk in Noord, die het in huidige vorm onmogelijk maakt het in de jaren zestig gesloopte stuk van de Buiksloterdijk, onderdeel van het provinciale monument de Waterlandse Zeedijk, te reconstrueren. Zorgelijk zijn ook de plannen om het Nicolaascomplex in de Prinses Irenestraat en het voormalige kantoor van Turmac in de Antonio Vivaldistraat te slopen. Beide panden staan in de Wederopbouwtop 100 van wethouder Herrema en zijn gelegen op de ZuidAs. Deze gebouwen moeten wijken voor woningen, kantoren en groen.

Wij spreken de hoop uit dat de komende jaren gekozen wordt voor een behoudender visie op de toekomst van gebouwd Amsterdam. D.w.z. dat (grootschalige) sloopplannen worden afgeblazen of aangepast en ingezet wordt op hergebruik en renovatie van (monumentale) objecten, het behoud of inpassing van waardevolle stedenbouwkundige structuren, en de voorkeur wordt gegeven aan kleinschalige (vernieuwings)projecten die vooral de buurten ten goede komen. Tot slot spreken wij de hoop uit dat projecten die gunstig zijn voor het behoud van het erfgoed en het karakter van de stad, zoals Project 1012 en herbestemmingsprojecten, in de komende jaren voortgang blijven krijgen.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM  Amsterdam
tel. 020 - 3882633
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
T.a.v. Jaap Kamerling
Linnaeusparkweg 34''
1098 EC  Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ  Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op maandag, 06 september 2010 13:02
 
ProWest