Behoud en vernieuwing van de duplexwoningen in het Van Eesterenmuseum Afdrukken


Woningstichting Eigen Haard
T.a.v. de heren B.A. Bozelie en H.G. Wasmoeth
Postbus 67065
1060 HB  Amsterdam

Cc: Stadsdeel Nieuw-West en de heer Carl Bax (Far West).


Betreft: behoud en vernieuwing van de duplexwoningen in het Van Eesterenmuseum

Amsterdam/Hilversum, 29 juli 2010


Geachte heren Bozelie en Wasmoeth,

Naar aanleiding van het gesprek op woensdag 23 juni 2010 op het kantoor van Eigen Haard over o.a. de duplexwoningen in het Van Eesterenmuseum doen wij u het onderstaande schrijven toekomen.

De toekomst van de duplexwoningen in het Van Eesterenmuseum, gelegen aan o.a. Koen Limpergstraat, Professor Oranjestraat en Wiardi Beckmanstraat, is momenteel nog onduidelijk. Onderzoek moet volgens de huidige plannen uitwijzen of men zal kiezen voor sloop-nieuwbouw of renovatie. Vanwege o.a. de huidige economische crisis zal de komende tijd nog geen onderzoek worden gestart. Voorlopig zijn de duplexwoningen dus niet in gevaar. Onze organisaties zijn echter van mening dat het wellicht zinvol is om juist niet te wachten, maar nu al te kijken naar een andersoortige vernieuwing. Door vroeg te starten wordt behoud namelijk kansrijker, dit vooral omdat de woningen, zeker wanneer er geen tussentijdse renovatie komt, nu in betere conditie zijn dan zeg over vijf tot tien jaar.

Heemschut, ProWest en het Cuypersgenootschap hechten zeer sterk aan het behoud van deze duplexwoningen. De woningen vormen een belangrijk onderdeel van het beschermde Van Eesterenmuseum. Sloop van (een deel van) de duplexwoningen kan, ook wanneer exact op de huidige stempels de nieuwbouw gerealiseerd wordt, grote gevolgen hebben voor dit beschermde stadsgezicht. Dit vooral omdat dit beschermde stadsgezicht is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke en goed herkenbare ensembles. Sloop van delen van het duplexensemble betekent aantasting van een beeldbepalend ensemble en dus aantasting van een essentie van het beschermde stadsgezicht.

De exacte toestand en toekomstbestendigheid van deze woningen in hun huidige vorm is ons onbekend. Wel weten ook wij dat veel duplexwoningen, vooral door het feit dat ze veelal nooit ontduplexed zijn, niet meer aan alle huidige eisen voldoen. Ingrepen zullen dus noodzakelijk zijn. Aangezien behoud wat ons betreft de enige juiste optie voor de toekomst is, is de vraag welke ingrepen gedaan kunnen worden.

Ons voorstel is om onderzoek te doen naar een geleidelijke ontduplexing en verkoop van (een deel van) de aanwezige woningen. Door de woningen na vertrek of overlijden van één van de twee bewoners aan de nog zittende bewoner te verkopen, of, wanneer deze niet wil kopen deze een andere woning aan te bieden, en de woning vervolgens op de markt te brengen, kan de corporatie aantrekkelijke eengezinswoningen realiseren.

De woningen vragen uiteraard nog wel om renovatie. Wellicht kunnen ze daarom als kluswoningen worden aangeboden, net als eerder in Rotterdam is gedaan, en men nu ook in de Staalmanpleinbuurt gaat doen. Het voordeel van de verkoop als kluswoningen is dat grote investeringen van de zijde van de corporaties niet nodig zijn. Ook leveren dergelijke projecten vaak een zeer positieve bijdrage aan de sociale structuur van de wijk en hebben door de veelal lagere prijzen van deze woningen ook starters kans op een woning. Belangrijk voordeel van deze werkwijze is ook het gegeven dat het waarschijnlijk niet alleen mogelijk is om het project vrij snel op te starten, maar ook dat de vernieuwing zeer geleidelijk kan gaan. Dat heeft grote sociale voordelen.

Punt van zorg is wel het behoud van de ensemblewaarde van de woningen. Samen met het stadsdeel (en welstand?) dient gekeken te worden hoe voorkomen kan worden dat het huidige harmonieuze gevelbeeld in een aantal jaren door afzonderlijke verbouwingen verminkt wordt en in een kakelbonte kermis verandert.

Aanvullend voorstel kan zijn om het verlies aan woningen door het ontduplexen te compenseren door nieuwe woningen te realiseren op de plek van de moskee (tevens bedrijfsgebouw) aan de Johannes Poststraat/Haspelsstraat. Sloop van dit slecht ingepaste gebouw biedt kansen voor de bouw van een bescheiden aantal nieuwe woningen, en, door te kiezen voor de bouw in een passende tuinstadstructuur, een versterking van het tuinstedelijke karakter. Herhuisvesting van de moskee en de bedrijven moet gezien de grote hoeveelheid lege bedrijfsruimtes in de (wijdere) omgeving geen grote opgave zijn.

Hopelijk is het mogelijk om samen (ook met het stadsdeel) de komende tijd onderzoek te doen naar een aanpak, wellicht de bovenstaande, die uiteindelijk resulteert in behoud van het gehele ensemble. Wanneer deze aanpak succesvol is kan ze wellicht ook bij andere duplexwoningen worden toegepast.


Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM  Amsterdam
tel. 020 - 3882633
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX  Hilversum
035 - 6244320
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ  Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op maandag, 06 september 2010 12:27
 
ProWest