Betreft: inspraak sloop Knijtijzerpanden Afdrukken

 

Stadsdeel Slotervaart

T.a.v. de leden van de stadsdeelraad

Postbus 2010

1000 CA Amsterdam

 

CC de toekomstige leden van de stadsdeelraad van Nieuw-West

 

Amsterdam / Hilversum, 19 maart 2010

 

Betreft: inspraak sloop Knijtijzerpanden

 

Geachte raadsleden,

Op maandag 22 februari 2010 organiseerde Agora in samenwerking met ProWest een debat over het thema Behoud en Hergebruik van karakteristieke gebouwen. Tijdens dat debat is gebleken dat vele politieke partijen zich uitspraken voor behoud en hergebruik van gebouwen en gebouwencomplexen die kenmerkend zijn voor de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de tuinsteden in Nieuw West. Veel steun was er tijdens dit debat ook voor behoud van enkele complexen welke in de gevarenzone verkeren, en dan met name de Knijtijzerpanden in Overtoomse Veld.

 

Het complex van Herman Knijtijzer uit 1959-1960 aan de Jan Evertsen/Jan Voermanstraat is het gezicht van de tuinstad Overtoomse Veld en met zijn ruime openbare hoven een gave en karakteristieke invulling van de tuinstadstructuur, zoals deze door Van Eesteren is bedoeld. Waardevol is ook het vernieuwende woonprogramma dat Knijtijzer hier wist te realiseren.

Het complex is bovendien stedenbouwkundig interessant omdat het deel is van een waardevol lint dat de verbinding vormt van de Jan Evertsenstraat als een verlengde van de Rozengracht en de De Clercqstraat met de Dam. Vóór de tweede wereldoorlog werd dit lint bebouwd met monumentale stedenbouwkundig-architectonische ensembles van o.a. J.M. van der Mey en H.P. Berlage. De Knijtijzerpanden vormen de waardige naoorlogse afsluiting daarvan.

Vanwege haar grote waarden hebben de panden niet alleen de hoogste waardering op de nog vast te stellen waardekaarten gekregen, maar staan ze ook in de wederopbouw top 100 van Herrema. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de Knijtijzerpanden zelfs rijksmonumentwaardig zijn. Om dit waardevolle erfgoed veilig te stellen heeft het Cuypersgenootschap in 2008 een aanvraag voor een gemeentelijke monumentenstatus gedaan. Helaas is deze, ondanks het feit dat ze op steun van Bureau Monumentenzorg kon rekenen, door het Dagelijks Bestuur van Slotervaart afgewezen om de stadsvernieuwing niet te belemmeren.


Tegen de bovenstaande achtergrond verzoeken de ondergetekende erfgoedorganisaties u het voorstel om de Knijtijzerpanden te slopen te willen heroverwegen en een rem te zetten op de vernieuwing van dit stuk stad. Ons verzoek is om de komende tijd, d.w.z. in ieder geval tot de benoeming van de (nieuwe) stadsdeelraad van Nieuw-West, geen besluiten te nemen over de toekomst van de Knijtijzerpanden, maar de tussentijd - de komende maanden dus – te benutten om samen met deskundigen van Bureau Monumentenzorg, stadsdeel, corporatie en ondergetekende organisaties zich te herbezinnen op de plannen en een onafhankelijk onderzoek op te starten naar de (technische) kansen van behoud.
Op basis van de herbezinning en het onderzoek kan de nieuwe raad een weloverwogen besluit nemen dat recht doet aan het belang van dit beeldbepalende erfgoed.


Uiteraard zijn vertegenwoordigers van de organisaties die dit verzoek tot u richten, van harte bereid u nader in te lichten over de specifieke kwaliteiten van de Knijtijzerpanden en de betekenis die behoud van deze panden heeft voor het behoud van het waardevolle karakter van de tuinsteden.

Gaarne vernemen wij van u of u bereid bent op dit verzoek in te gaan.

met vriendelijke groet,

Eisse Kalk, Coördinator campagne Nieuw leven voor Oude Gebouwen en directeur van Agora Europa

Tineke Rombout en Erik Swierstra, ProWest (Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden)

Ludy Giebels, Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam

Norman Vervat, Erfgoedvereniging Heemschut, Commisie Amsterdam

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 13:20
 
ProWest