Beantwoording op reactie stadsdeel Wildemanbuurt Afdrukken

 

Stadsdeel Osdorp
T.a.v. de leden van de stadsdeelraad
Postbus 90460
1006 BL Amsterdam


Amsterdam/Hilversum, 15 december 2009


Onderwerp: beantwoording Wildemanbuurt


Geachte leden van de stadsdeelraad,

ProWest, het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut hebben met teleurstelling kennisgenomen van de reactie van het stadsdeel op onze inspraakreactie.

Zoals eerder aangegeven menen wij dat stadsdeel Osdorp een stap vooruit heeft gezet door in een vroeg stadium cultureel erfgoed te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen. Wij zijn echter ook van mening dat dit onvoldoende heeft geresulteerd in een keuze voor behoud van de aanwezige kwaliteiten. Weliswaar is een deel van de nieuwe verkaveling geïnspireerd op de oude, maar de belangrijke gebouwen in het gebied gaan allemaal tegen de vlakte. Dat valt, vooral gezien het feit dat veel van waarde in Osdorp al gesloopt is, sterk te betreuren.

 

Wij willen bij deze daarom nog éénmaal een oproep doen voor behoud van de Lucasschool en de voormalige Renaultgarage aan de Notweg.

 

Opvallend is dat het behoud van de Lucasschool vooral vrij lastig is geworden is door het feit dat de eigenaar van het bedrijfsgebouw aan de Vrijburg, zoals het stadsdeel op pagina drie van haar antwoord stelt, dit gebouw niet graag wil verkopen. Verwerving van zijn bezit door het stadsdeel is daarnaast waarschijnlijk ook te kostbaar. Resultaat is dat het bedrijfsgebouw blijft staan en de Lucasschool vanwege ruimtegebrek, dat door behoud van het bedrijfsgebouw ontstaat, gesloopt zal worden. Hoewel we geen inzicht hebben in de daadwerkelijke kosten van uitkoop/onteigening van de eigenaar, vragen wij ons af of het juist is dat de kortetermijnbelangen van deze eigenaar voorrang hebben op de belangen van de lange termijn, namelijk het behoud van het erfgoed.

 

Tot sloop van de voormalige Renaultgarage is volgens de brief van het stadsdeel door de eigenaar al enkele jaren geleden besloten. Wij zijn van mening dat omstandigheden echter veranderd zijn. Gebleken is namelijk dat dit gebouw erg waardevol is en tevens van groot belang is voor de uitstraling van het gebied. Dit moet voldoende reden zijn om als stadsdeel nogmaals met de eigenaar in overleg te gaan. Wellicht is hij bereid om zijn plannen aan te passen. Mocht de eigenaar zelf niets zien in behoud, dan kan hij wellicht overgehaald worden om zijn bezit te verkopen aan een monumentvriendelijke woningcorporatie of stadsherstel.

 

Sloop van de seniorenwoningen aan de Osdorpergracht blijft voor ons moeilijk te accepteren.

 

In onze eerdere brief hebben wij aangegeven het verkavelingsvoorstel voor de nieuwbouw op de plek van de bejaardenwoningen aan de Hoekenes te steunen. Uit de reactie van het stadsdeel blijkt echter dat de ruimte tussen de gebouwen mogelijk niet openbaar wordt gemaakt. Daarom willen wij onze eerdere visie bijstellen.

 

De openstelling van de blokken is van groot belang. Absoluut voorkomen moet worden dat hier forse gesloten bouwblokken ontstaan. Is het niet mogelijk om de bouwblokken open te maken, dan is het misschien beter als er een geheel nieuwe verkaveling in de geest van Van Eesteren ontworpen wordt. Met een nieuwe verkaveling, met anders geplaatste bouwwerken en voldoende openbaar groen, kan het stadsdeel gelijk tegemoetkomen aan de bezwaren van de buurtbewoners die bang zijn hun uitzicht kwijt te raken.

Wij hopen dat het stadsdeel haar plannen alsnog zal bijstellen en zal kiezen voor het behoud van de karakteristieke bebouwing van de Wildemanbuurt.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

tel. 020 - 3882633 / 0641313517

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

035 - 6244320

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 13:27
 
ProWest