Inspraak vernieuwing Staalmanpleinbuurt Afdrukken

 

Stadsdeel Slotervaart

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 2010

1000 CA Amsterdam

 

Amsterdam/Hilversum, 29 augustus 2009

 

Betreft: inspraak vernieuwing Staalmanpleinbuurt

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

 

ProWest, Heemschut en het Cuypersgenootschap zijn, zoals reeds een aantal malen aangegeven, een groot tegenstander van de voorgenomen sloop van het Abraham Staalmanplein.

 

De bebouwing aan het Staalmanplein is, samen met de omliggende woonblokken, in de jaren 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten C. Keesman en A. Staal. Dit beeldbepalende ensemble is, zowel vanwege zijn vormgeving als het feit dat het de tijd zeer goed heeft doorstaan, van grote architectuurhistorische waarde. Deze waarde werd recent onderstreept door het onderzoek van Urban Fabric, uitgevoerd in opdracht van Stadsdeel Slotervaart. Uit dit onderzoek blijkt dat het complex waarschijnlijk zelfs van nationaal belang is.

 

Helaas heeft het stadsdeel weinig met de uitkomst van het onderzoek gedaan en heeft het complex momenteel geen monumentstatus. Deze had ze uiteraard wel moeten krijgen. Het lot van het Staalmanplein ligt daardoor in handen van woningcorporatie De Alliantie. Wij hebben contact gehad met De Alliantie over de toekomst van het complex, en dan specifiek het plein. De corporatie erkent de waarde van het plein, maar ziet ook een aantal problemen die behoud in de weg staan. Aangezien ze echter hecht aan het behoud van cultureel erfgoed, heeft ze ons ook de kans gegeven om mee te denken over het oplossen van deze problemen.

 

Het grootste probleem is het vinden van een nieuwe bestemming van de winkelstrook, andere problemen zijn van stedenbouwkundige en financiële aard. Ook de onveilige plekken in het gebied dienen te verdwijnen.

 

Momenteel onderzoekt architect Hein de Haan samen met een aantal studenten van de TU-Delft of en hoe deze problemen op te lossen zijn. Wij hopen de resultaten in september aan De Alliantie te kunnen presenteren. Indien de plannen haalbaar zijn en de bewoners onze voorstellen zien zitten is de corporatie bereid om de voorgestelde bouw van een woontoren op de plek van het plein te herzien.

 

Wij hopen dat, indien zowel De Alliantie als de bewoners zich in onze voorstellen kunnen vinden, het stadsdeel de plannen om het plein (dus niet de achtergelegen haak, al zijn we daar wel voor), te behouden en herbestemmen, ook zal steunen en wil afzien van de realisatie van nieuwbouw op de plek van het plein.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

tel. 020 - 3882633 / 0641313517

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

035 - 6244320

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 14:02
 
ProWest