Slotervaart - Honselaarsdijkstraat Afdrukken

 

Brief aan Stadsdeel Slotervaart en De Alliantie

 

Correspondentieadres in deze zaak:

N. Vervat Vondellaan 6 1217 RX Hilversum telefoon: 035 / 6244320 of 06 / 18181207 e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Stadsdeel Slotervaart

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 67018 1060 JA Amsterdam

 

De Alliantie Amsterdam

T.a.v. Dhr. F. de Roos

Postbus 95202

1090 HE Amsterdam

 

Amsterdam / Hilversum, 17 mei 2009

 

Geachte heer De Roos,

 

ProWest, Heemschut en het Cuypersgenootschap zijn van mening dat het wijkje gelegen aan de Voorburgstraat, Naaldwijkstraat, Honselersdijkstraat en Hoek van Hollandstraat een karakteristiek stukje tuinstad is. De woonblokken zijn prachtig gelegen temidden van het groen, deels zelfs aan het water. De wijk bestaat uit zeven woongebouwen van zes bouwlagen en twee blokjes van twee lagen hoog. De woongebouwen zijn ontworpen door de architecten A. Komter en L. van Schelt in de sobere trant van de Delftse school.

 

Ze staan met hun traditionele pannendaken en mooie metselwerk in contrast met het naastgelegen modernistische wijkje. Bijzonder zijn de betonreliëfs (van een ons onbekend kunstenaar) in het blokje aan de Honselerdijkstraat.

 

Concluderend:

 

De woongebouwen komen volgens ons zeker in aanmerking voor renovatie. De gebouwen zijn weliswaar niet zeer waardevol, maar het geheel is wel erg charmant en zeker behoudenswaardig. Daarnaast zijn de gebouwen (voor zover we dat aan de buitenzijde kunnen beoordelen) technisch niet versleten. Een renovatie waarbij het oorspronkelijke beeld (exterieur) van het gehele ensemble (grotendeels) hersteld wordt heeft onze voorkeur. Het zeer zorgvuldig aanbouwen van liften en / of het optoppen van de middenhoogbouw met één bouwlaag behoort in dat geval ook tot de mogelijkheden.

 

Indien renovatie / restauratie niet mogelijk is, dan zouden we graag zien dat het nieuwe wijkje voldoet aan de volgende kenmerken:

 

De nieuwe blokken staan op de plek van de huidige stempels (wat speling is mogelijk). Dit is van groot belang, op deze manier blijft het tuinstadkarakter behouden.

 

Gesloten bouwblokken zijn op deze locatie geen optie

 

De nieuwbouw moet ongeveer dezelfde maten hebben als de huidige blokken. Wij zijn geen voorstander van hoog- en of laagbouw op deze locatie.

 

De huidige middenhoogbouw sluit namelijk goed aan bij de omliggende buurten. Eén laag hoger is mogelijk. De lage blokjes aan de Vlaardingenlaan moeten wel hun huidige hoogte behouden, ze vormen een ensemble met een reeks blokjes van deze hoogte langs de Vlaardingenlaan.

 

De nieuwe architectuur moet in onze ogen geïnspireerd zijn op de huidige architectuur. D.w.z. dat de gevels van baksteen dienen te zijn en er pannendaken op de woongebouwen gelegd moeten worden. Platte daken zijn uit den boze. Hopelijk is het ook mogelijk om een deel van de woongebouwen wederom te voorzien van een stoep. Daarnaast hopen we dat de nieuwe woningen, net als de huidige woningen, voorzien worden van grote raampartijen. Op die manier kunnen de bewoners optimaal profiteren van het daglicht en het omliggende groen.

 

Bij gedeeltelijke sloop is het van belang dat de nieuwbouw zich aansluit bij de resterende oudbouw, bij volledige nieuwbouw is het zaak dat het geheel een nieuw ensemble vormt. Een bonte mix van stijlen en / of materialen past niet bij het karakter van de wijk.

 

De in de flats aangebrachte kunstwerken (o.a. de betonreliëfs in de Honselersdijkstraat), dienen bij sloop zorgvuldig opgeslagen te worden. Het is van groot belang dat ze vervolgens geïntegreerd worden in de nieuwbouw.

 

Wij hopen dat onze adviezen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de komende planvorming.

 

Graag worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

 

Hoogachtend,

 

Tineke Rombout / Erik Swierstra, Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest).

 

Norman Vervat, Commissie Amsterdam van de Bond Heemschut.

 

Ludy Giebels, Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 14:05
 
ProWest