Monumentwaardige gebouwen in Geuzenveld-Slotermeer Afdrukken

 

Op de Lijst Herrema (bma.amsterdam) staan in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer naast de Sloterplas en haar Oevers elf gebouwen (complexen).

Lijst Herrema (bma.amsterdam)

- Sloterplas met oevers, Stadspark.
Dienst der Publieke Werken, 1939-1965.

- Arthur van Schendelstraat 17, 'De Olijftak'.
K.L. Sijmons, 1959.

- Burgemeester Eliasstraat 72-74, 'St. Catharinakerk' met pastorie.
A. Evers, G.J.M. Sarlemijn, 1954.

- Molièreplein 2, 'OLV Lourdeskerk', nu 'Het Nieuwe Verbond'.
M.J. Granpré Molière, 1957.

- Harry Koningsbergerstraat 30, Openbare Kleuterschool.
Dienst der Publieke Werken, 1956.

- Herman de Manstraat 1, Openbare Lagere School met dienstwoning.
Dienst der Publieke Werken, 1955.

- Krelis Louwenstraat 1, Openbare Uitgebreide Technische School.
A. Nicolaï, 1960.

- Krelis Louwenstraat 4, Openbare Kleuterschool.
Dienst der Publieke Werken, 1953.

- Louis Naarstigstraat 1-3, Burg. Eliasstraat 76,
RK Kleuterschool, Jongensschool en Meisjesschool voor Lager Onderwijs.
A. Evers, G.J.M. Sarlemijn, 1954-1960.

- Harry Koningsbergerstraat 96-348, Woongebouw.
J. Rietveld, P.R. Bloemsma, 1958.

- J. Bottemastraat en omgeving, Bejaardenwoningen.
A. van Eyck, J. Rietveld, 1953.

- Slotermeerlaan 1-9, Bejaardentehuis.
W. van Tijen, 1959.

Zie ook: www.bma.amsterdam.nl


Lijst Heemschut, Cuypersgenootschap, Prowest

Bond Heemschut (Commissie Amsterdam) Cuypersgenootschap (Werkgroep Amsterdam) en Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest) hebben op 15 augustus 2008 een brief gezonden met een voorstel voor monumentwaardige gebouwen in Geuzenveld-Slotermeer. Hierin wordt een lijst van 23 objecten voorgesteld om op de lokale monumentenlijst te zetten, waaronder elf gebouwen (complexen) van de Lijst Herrema. Het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is bezig met het opstellen van een eigen monumentenlijst die aan de deelraad zal worden voorgelegd.


- 64 bejaardenwoningen. Jan Bottemastraat e.o.
J. Rietveld en A. van Eyck, 1953-1954.
(ook op lijst Herrema)

- 'Heilige Catharinakerk' (tegenwoordig 'Sint Sharbilkerk'). Burg. Eliasstraat 74.
A. Evers en G.J.M. Sarlemijn, 1954-1957.
(ook op lijst Herrema)

- R.K. Kleuterschool, Jongensschool en Meisjesschool voor Lager Onderwijs. Louis Naarstigstraat 1-3, Burg. Eliasstraat 76A.
Evers, G.J.M. Sarlemijn, 1954-1960.
(ook op lijst Herrema)

- Schoolgebouw. Arthur van Schendelstraat, Louis Couperusstraat.
Dienst der Publieke werken, ca. 1953-1960.

- Kerkgebouw 'De Olijftak' (tegenwoordig 'Moskee El Hijra'). Arthur van Schendelstraat 17.
K.L. Sijmons, 1959.
(ook op lijst Herrema)

- Bejaardentehuis (Gerhardhuis). Slotermeerlaan 1-9.
W. van Tijen, Boom en Posno, 1959.
(ook op lijst Herrema)

- Paviljoen met café-restaurant. Oostoever Sloterplas.
D. Slebos, 1961.

- Vrijstaande dokterswoning. Harry Koningsbergerstraat 82.
Jan Rietveld, 1955.
(ook op lijst Herrema)

- Winkels en woningen. Burg. de Vlugtlaan, plus achterliggende straten, Theodorus Dobbestraat, Freek Oxstraat, Lex Althofstraat en Speelmanstraat.
A. Evers en G.J.M. Sarlemijn, 1954.

- 'Boerderijwoningen'. Cort van der Lindenkade, e.o.
W.M. Dudok, 1953-1957.

- Carillon. Plein '40-'45.
D. Slebos, 1962.

- 'O.L.V. Lourdeskerk' (nu: 'Het Nieuwe Verbond'). Molièreplein 2.
M.J. Granpré Molière, 1957.
(ook op lijst Herrema)

- Portieketagewoningen met garages. Sape Kuiperplantsoen, Arend Bontekoeplantsoen, Johan Schippersplantsoen, Hugo Floris Ruysstraat.
Th. J. Lammers, 1953.

- Brug Nr. 604. Burgemeester Cramergracht / Burgemeester Röellstraat.
P.L. Kramer e.a., 1949-1950.

- Etagewoningen en winkels. Burgemeester De Vlugtlaan, Burgemeester Fockstraat, Theodorus Dobbestraat.
A. Staal, 1952-1953.

- Portieketagewoningen op winkels. Leo Frijdahof.
A. Staal, 1952-1953.

- Atelierwoningen met losse bergingen. Van Karnebeekstraat 97-107.
W. van Tijen, ca. 1955-1960.

- Woningen en winkels ('Aireywoningen'). De Tourton Bruijnstraat, Jan Postmahof, H. van Dijkhof e.o.
J.F. Berghoef, H. Klarenbeek, 1952-1953.

- Kerk 'de Hoeksteen' (nu: 'de Ontmoeting'). Inclusief het schoolgebouw (Noordmansschool / Altra College). Louis Couperusstraat.
P. Zanstra, D. Elffers (kunsttoepassing).

- Woningbouw met winkelstrip. Confuciusplein.
Alexander Bodon, 1957.

- Woningbouw met winkels op de hoeken (restant Van Tijenbuurt). Nolensstraat 6-152.
W. van Tijen, 1954-1958.

- Portieketagewoningen. Burgemeester van Leeuwenlaan / Confuciusplein.
J.P. Kloos, 1956.

- Galerijwoningen (3 flatgebouwen). Burgemeester Hogguerstraat.
P. Zanstra, circa 1960-1965.

Zie ook: Bond Heemschut en Cuypersgenootschap


Lijst Vereniging Vrienden van de Sloterplas en Prowest


In aanvulling op de lijst van Heemschut, Cuypersgenootschap en ProWest werken Vereniging Vrienden van de Sloterplas en ProWest aan een voorstel om ook de Sloterplas en haar oevers voor te dragen voor de monumentenlijst, zoals die ook de lijst Herrema staat.

- Sloterplas met oevers, Stadspark.
Dienst der Publieke Werken, 1939-1965.

Zie ook: Vereniging Vrienden van de Sloterplas

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 14:15
 
ProWest