Bezwaar omgevingsvergunning OLO 6854923 - Lies Bakhuyzenlaan 2 t/m 12 en Sloterweg 1273 en 1275 Afdrukken

 

Gemeente Amsterdam,
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Ook verzonden per e-mail aan jaring, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Betreft: Bezwaar omgevingsvergunning OLO 6854923 voor het bouwen van acht grondgebonden woningen op de locaties Lies Bakhuyzenlaan 2 t/m 12 en Sloterweg 1273 en 1275

Amsterdam Nieuw-West, 6 augustus 2022

Beste mensen,

Wij verzoeken u om een integrale heroverweging van de omgevingsvergunning OLO 6854923 voor het bouwen van acht grondgebonden woningen op de locaties Lies Bakhuyzenlaan 2 t/m 12 en Sloterweg 1273 en 1275.

Onze bezwaren tegen deze vergunning zijn:

Het bouwplan Kuykhof is te hoog (twee bouwlagen met dakconstructie) en verstoort het Beschermd Dorpsgezicht Sloten.

Doordat alle bebouwing rondom bestaat uit één woonlaag met dakconstructie en dit bouwplan daar sterk van afwijkt, zullen de acht geplande nieuwbouwwoningen een eigen entiteit binnen het beschermde dorpsgezicht gaan vormen en de cultuurhistorische verkenning geeft duidelijk aan dat 'een dorp in het dorp' niet gewenst is. Als in het hart van de dorpskern een dermate afwijkend en hoog bouwplan wordt gerealiseerd, dan kan een omslagpunt worden overschreden waardoor de bebouwing niet meer als historisch lint herkenbaar is. Vanwege de individualiteit van de historische bebouwing kan het lint tot op zekere hoogte plaats bieden aan gebouwen van verschillende vorm, verschillende hoogte, bouwstijlen.

De hoogte van alle woningen in het bouwplan is gelijk. Dat is strijdig met de cultuurhistorische verkenning. Het maaiveld en de bouwhoogtes lopen af, naarmate de afstand tot de dijkweg (Sloterweg) groter is. De panden langs de Lies Bakhuyzenlaan (is een steeg) zouden dus ook lager moeten worden naarmate zij verder van de weg afliggen.
Dat de acht huizen van de vervangende nieuwbouw geen individuele karakters hebben. De nieuwbouwwoningen vormen duidelijk een afwijkend ensemble, maar alleen al door hun afwijkende hoogte kan deze nieuwbouw nooit organisch deel gaan uitmaken van het historische bouwlint.

Dat het vroegere hoogste punt van het dak van de stolpboerderij die op deze kavel stond nu wordt toegepast op de hele kavel. Dat dit zeer ongewenst is omdat hierdoor de balans in het oude dorp wordt verstoord. Zeker omdat aan de oostzijde van de bouwkavel een rijtje oude en lage arbeiderswoningen waarvan het meest zuidelijke huisje (Sloterweg 1267) zelfs de gemeentelijke monumentenstatus heeft.

Het is voor ProWest onbegrijpelijk dat het hier wederom gaat om zo veel mogelijk winst voor de projectontwikkelaar tegenover behoud en respect voor het Beschermd dorpsgezicht Sloten. Wij dringen er dan ook op aan dat het instrument ‘Beschermd Dorpsgezicht’ – dat door de gemeente zelf met veel energie en inzet hier is vastgesteld – serieus wordt genomen en dat daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan het beschermen van het dorp.

Indien er behoefte is aan een nadere toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

Tineke Rombout, voorzitter
Erik Swierstra, penningmeester, secretaris

Pieter Borstraat 22 - 1065AE Amsterdam – 0641313517 - www.prowest.nl

 

 

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 26 november 2022 23:54
 
ProWest