Aanwijzing Sloten tot beschermd dorpsgezicht en uitbreiding monumentenlijst Afdrukken

 

Correspondentieadres
Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

Aan de bestuurscommissie van
Stadsdeel Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Betreft: aanwijzing Sloten tot beschermd dorpsgezicht en uitbreiding monumentenlijst

Amsterdam/Hilversum, 30 maart 2017

Geachte leden van de bestuurscommissie,

De in Nieuw-West actieve erfgoedorganisaties zetten zich al vele jaren in voor het behoud van de karakteristieke bebouwing van Nieuw-West en een beter beschermingsbeleid voor dit erfgoed. Een grote wens van onze organisaties is een duidelijker beschermde status voor het karakteristieke dorpsgezicht van Sloten. Wij zijn dan ook blij dat u in april over dit onderwerp spreekt en het karakteristieke dorp mogelijk op de korte termijn de status krijgt van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.

Met deze brief willen wij nadrukkelijk onze steun uitspreken voor het voorliggende voorstel. Tegelijkertijd willen wij echter onze zorgen uitspreken. De status van beschermd dorpsgezicht beschermt vooral de structuur, bebouwingshoogten, groenstructuren e.d. Individuele panden binnen het dorpsgezicht kunnen straks gewoon nog vervangen worden door nieuwbouw. Weliswaar wordt sloop-nieuwbouw door de nieuwe status lastiger, maar onmogelijk wordt het zeker niet.

Belangrijk is dan ook om na de aanwijzing tot dorpsgezicht snel een volgende stap te zetten. Uit onderzoek door de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente blijkt dat enkele historische panden binnen het aan te wijzen dorpsgezicht in aanmerking komen voor een gemeentelijke monumentenstatus. Deze panden zijn echt de architectonische parels in het dorpsgebied. Ze zijn onmisbaar voor het (toekomstige) beschermde gezicht. Er zijn al jaren plannen om deze panden aan te wijzen tot monument. Tot op heden komt men echter niet tot uitvoering van dit voorstel. Door het uitblijven van bescherming blijven de panden kwetsbaar.  

Wij willen u nadrukkelijk vragen om niet alleen te besluiten tot aanwijzing van het gebied tot beschermd dorpsgezicht, maar tevens te besluiten tot een snelle aanwijzing voor de door Monumenten en Archeologie geselecteerde panden. Het is wenselijk om de panden voor de zomer van 2017 in aanwijzingsprocedure te brengen. Als dat lukt zijn ze waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar definitief gemeentelijk monument.

Het bestuur van het Cuypersgenootschap, Erfgoedvereniging Heemschut en ProWest,
namens deze organisaties,

drs N.W.A. Vervat, lid van de commissie Amsterdam van Heemschut

 

 

 

 
ProWest