ProWest zienswijze BSG Sloterplas en zijn oevers Afdrukken


Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie
T.a.v. mw. A ten Doeschate
Postbus 10718
1001 ES Amsterdam

Amsterdam, 24 november 2022

Zienswijze aanwijzing Sloterplas en zijn oevers gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Beste mensen,

In ons raadsadres van 11 januari 2019 (samen met Erfgoedvereniging Heemschut) spraken wij onze zorgen uit over de voorgenomen vernieuwing van Slotermeer en in het bijzonder het mogelijk verloren gaan van cultuur-historisch erfgebied in dit gebied. Wij verzochten u om een visie op te stellen voor Nieuw-West, die een stimulans zou moeten zijn voor het behoud en herstel van waardevolle gebieden en de verdichting in minder waardevolle delen.

In zijn antwoord verwees de wethouder naar de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West en dat het draagvlak onder bewoners bij vernieuwing/ontwikkeling essentieel is, maar ook de inbreng van monumentenorganisaties.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft in december 2020 al een verzoek gedaan voor beschermd stadsgezicht voor de gehele Sloterplas en zijn oevers zodat er hier geen bouwactiviteiten toegestaan zullen worden. Helaas is dit verzoek toen in de onderste la gelegd en gelukkig onlangs weer tevoorschijn gekomen.

In onze brief van 17 mei 2021 reageerden wij op uw voornemen om toch een nieuw gebouw voor theater de Meervaart in de plas te bouwen. Hiermee waren wij het volstrekt oneens en zijn dat nog steeds. Ook lieten toen de (tot nu toe merendeel van) de oppositiepartijen, de stadsdeelcommissie Nieuw-West, architectuurhistoricus Vincent van Rossem, Wouter Veldhuis, alle Amsterdamse erfgoedorganisaties, de door u ingestelde Integrale Commissie Ruimte en Kwaliteit en het merendeel van de bewoners (enquête, petitie, 7 Teams participatieavonden) u weten de bouw in de plas niet te willen met uitstekende argumenten waar wij helemaal achter staan. Dus geen draagvlak.

Wij zijn van mening dat het gebied van het Sloterpark en de Sloterplas in de stedelijke aanleg een essentieel onderdeel van het ontwerp van Van Eesteren is en hét icoon van Amsterdam Nieuw-West.  

Dit gebied is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) gewaardeerd als één van de 30 belangrijkste wederopbouwgebieden in Nederland. Volgens de RCE bezit dit gebied unieke waarden die behouden dienen te blijven voor de toekomst. In een convenant met de rijksoverheid heeft de gemeente Amsterdam toegezegd om deze waarden te beschermen voor de toekomst. Onbegrijpelijk dus dat u met uw plannen hier aan voorbijgaat en besluit te bouwen in ONS ICOON.

Helaas werd in het hele inspraaktraject (7 Teams-vergaderingen) gestuurd op de locatie in de plas tegenover het bestaande gebouw van de Meervaart. Ondanks deze sturing is duidelijk gebleken dat de plas en oever gevrijwaard moeten blijven van (nog meer) gebouwen (precedentwerking). Er was een veelvuldige wens om de boulevard te vergroenen met gras en aantrekkelijker te maken met bloemen om daar te kunnen genieten van het weidse uitzicht. Dit als tegenhanger van het volgebouwde Osdorpplein-gebied, waar geen of nauwelijks groen en ruimte is.

Ook wordt er volledig voorbij gegaan aan het feit dat ook de vele toekomstige nieuwe bewoners zullen gaan recreëren in plas en park. Dus een belangrijke reden om af te blijven van de plas en het park, aangezien we deze ruimte voor de toekomst hard nodig hebben. De Sloterplas is ons icoon van Nieuw-West en het is absoluut niet gewenst om een ‘nieuw icoon’ hierin te bouwen.

Maar het hele ‘theater’ begint weer opnieuw omdat u heeft bedacht dat de nieuwe Meervaart niet tegenover maar beter in de zuidwesthoek van de plas gebouwd kan worden. Een plek waarvan de GroenLinks-wethouders Meliani en Van Doorninck van het begin af aan hebben beweerd dat dit niet mogelijk was vanwege de HoofdGroenStructuur en dat de zuidwesthoek te ver af is van het centrumgebied. Ook voor ons geldt hier: niet bouwen in de Sloterplas!

Trouwens, het huidige theater heeft al een bijzonder ontwerp dat met een goede aanvulling van een creatieve architect en renovatie een vertrouwd icoon zal blijven voor de bewoners van Nieuw-West op de huidige centrale plek bij het Osdorpplein. Wij verwijzen u in dit verband aan de door iedereen gewenste plannen uit 2013. Daar was ook een hotel in opgenomen. U had toen al kunnen beginnen met de gewenste transformatie van de Meervaart met aangrenzend een hotel. Bovendien zou de plek waar nu het Talentenhuis staat ook een prachtige locatie zijn voor een iconisch  gebouw.

Gezien het voorgaande is ons dringend verzoek aan die politieke partijen/raadsleden die wel in de plas willen bouwen, om hier van af te zien en het belangrijkste erfgoed van Van Eesteren, de Sloterplas met zijn oevers, niet aan te tasten en in de huidige vorm te behouden voor natuur, (water)sport en recreatie.

Nogmaals de Sloterplas is geen bouwlocatie!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Tineke Rombout, voorzitter
Erik Swierstra, secretaris

www.prowest.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Pieter Borstraat 22
1065AE Amsterdam
0641313517

Lid van het Amsterdam Erfgoed Overleg


De Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest) zet zich sinds 2004 in voor het behoud van het cultureel erfgoed van Nieuw-West. De naoorlogse tuinsteden behoren tot het waardevolle culturele erfgoed van Amsterdam. Het stedenbouwkundig plan van de tuinsteden, ontworpen door Cornelis van Eesteren, heeft een internationale faam. Het is dus de plicht van ons allen om zuinig te zijn op dit gebied. Zie website www.prowest.nl voor onze adviezen en behaalde successen.

 

 

 

Laatst aangepast op zondag, 27 november 2022 00:08
 
ProWest