Stand van zaken Dichtersbuurt, Couperusbuurt en Van Deysselbuurt Afdrukken

 

Amsterdam 7 november 2022

Aan: Kees Vissers
Projectmanager Gemeente Amsterdam

Betr: stand van zaken Dichtersbuurt, Couperusbuurt en Van Deysselbuurt


Beste Kees,

Hierbij kom ik terug op ons overleg van 24 augustus 2022 op het Weesperplein. In dit overleg zijn Norman Vervat en ik door jou, Wicher Gielstra en Sjacco van Klinken geïnformeerd over de plannen op dát moment voor de Dichters- en Couperusbuurt. Hieronder onze zienswijze.

Dichtersbuurt
Er werden ons twee opties voorgelegd voor de Dichtersbuurt nl.
1) met 4 westelijke hoven sloop/nieuwbouw en de twee oostelijke hoven renovatie,
2) alle hoven sloop/nieuwbouw.

Alle hoven sloop was voor ProWest geen optie, eventueel de twee westelijke hoven sloop en de 4 oostelijke hoven renovatie. Bewoners moesten nog gehoord worden voor deze opties maar de neiging was alles slopen. Sloop die door de corporatie ook gewenst werd. Mijn opmerking toen was nog “hebben we dan niets geleerd van het verleden” waarbij ook bewoners in de fuik gezet werden door corporatie en gemeente van sloop, een keus die was ingegeven door jarenlange verwaarlozing en zg. dure renovatie.

Nee hoor, uit de krant en andere media moesten wij vernemen dat de bewoners via een enquête hadden laten weten dat ze voor sloop zijn. En dat de bewoners, die nauwelijks binding met de buurt hebben, de doorslag gaven was een grote teleurstelling. Hoe betrouwbaar was de enquête, hoeveel bewoners zijn geraadpleegd, hoe representatief was de uitslag. Waren zij op de hoogte van de bijzondere ruimtelijke structuur van hun groene hoven, zoals een bewoner (Michiel Rohlof van Boei) in de krant (26/9) schreef: “Een van de meest aansprekende voorbeelden van het gedachtegoed van Van Eesteren: licht, lucht en ruimte en na een flinke opknapbeurt en verduurzaming wil de hele stad daar straks wel wonen”. Waren de huidige bewoners op de hoogte dat dit stukje Slotermeer 1 van de 30 bijzondere wederopbouwgebieden is van nationaal belang. Denk ‘t niet, belangrijker was geen schimmel op de muren, een nieuwe keuken en dubbele ramen, wat volkomen begrijpelijk is.

Conclusie ProWest: Niet doen deze sloop, renoveer dit ensemble.

N.B.
Bij diverse andere projecten (Airey, Knijtijzer etc.) werd er, zowel door protesten van Heemschut als ProWest en ook door inmiddels geïnformeerde bewoners over het ensemble of gebouwen, toch uiteindelijk gekozen voor renovatie waar iedereen nadien bijzonder trots op was.

Couperusbuurt
De gewijzigde verkaveling nl. geen stadslaan meer maar zuid/noord strokenbebouwing leek in eerste instantie een hele verbetering maar dit betekent toch sloop van de zuidelijke helft van deze buurt. Hierdoor gaat de tuinstedelijke structuur vervangen worden door grootstedelijke hoogbouw waardoor de gewaardeerde stedenbouwkundige verkaveling van deze buurt volledig te niet wordt gedaan.

Dus, zoals wij al hadden laten weten in ons gesprek van 3 april 2020 zijn wij ook nu tegen de sloop van zowel het noordelijke als het zuidelijke gedeelte. Onwenselijk om deze buurt te verstoren met een rand van stroken hoogbouw. Stroken hoogbouw die te dicht op elkaar staan waardoor de fouten in Bos en Lommer destijds herhaald worden.

Dus nogmaals wijzen wij ook de plannen van 24 augustus 2022 ten zeerste af. Laat de repeteerambitie van de stedenbouwkundigen van hoogbouwblokken aan de zuidelijke rand van de Couperusbuurt (of de noordrand van de Burgemeester Röellstraat) varen.

Renoveer ook deze buurt en respecteer de waardevolle tuinstedelijke hovenstructuur én de bevinding van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat ook deze buurt een onderdeel is van 1 van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang.

Er zijn genoeg groeilocaties in Amsterdam, er hoeft niet overal verdicht te worden.

De toevoeging van woningen in de Lodewijk van Deysselbuurt is al een feit, dus nogmaals: renoveer de Dichters- en Couperusbuurt. Renovatie is belangrijk genoeg om het tuinstedelijk karakter te behouden.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de vervolgplannen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Tineke Rombout, voorzitter
Erik Swierstra, secretaris

www.prowest.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Pieter Borstraat 22
1065 AE Amsterdam
06 41313517

Lid van het Amsterdam Erfgoed Overleg

 

 

Laatst aangepast op zondag, 27 november 2022 00:09
 
ProWest