Inspraak van ProWest over het bouwplan Kuykhoven in het dorp Sloten Afdrukken

 

Inspraak ProWest Plan Kuykhof Sloten SDC NW - 14 oktober 2022

door Tineke Rombout voorzitter ProWest – Plan Kuykhof te Sloten

Wij zetten ons sinds 2004  al vele jaren in voor het behoud van de karakteristieke bebouwing van Nieuw-West en een beter beschermingsbeleid voor erfgoed. Een van de wensen  was een beschermde status voor het karakteristieke dorpsgezicht van Sloten. Mede dankzij onze bemoeienissen zijn wij dan ook blij dat Sloten de status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht heeft gekregen.

Waarom ook Sloten? Sinds ons bestaan sinds 2004 gaven wij prioriteit aan  de verschillende bedreigingen van sloop van bijzondere gebouwen uit de wederopbouwarchitectuur in de van oorsprong Westelijke Tuinsteden oftewel stadsvernieuwing Parkstad, en hebben we, samen met  Heemschut, na vele reacties, adviezen en overleggen met corporaties en stadsdelen een flink aantal gewenste ontwikkelingen kunnen realiseren, zoals o.a.beschermd stadsgezicht Slotermeer, Van Eesterenmuseum, renovaties van  Aireywoningen, Knijtijzerpanden, Staalmanplein, Calvijn College.

De op handen zijnde vernieuwing baart ons zorgen en voorzien wij weer veel sloop en grootstedelijke nieuwbouw. Logisch bij de opdracht om veel woningen te bouwen maar niet op alle plekken. Zo’n plek doet zich dus in Sloten voor namelijk dat wij van mening zijn dat dit bouwplan het Beschermd Dorpsgezicht Sloten schaadt.
Want het voorliggende bouwplan is te hoog, wijkt qua ontwerp (nl. een ensemble van woningen) te veel af van omliggende bebouwing en is niet aflopend naarmate je verder van de Sloterweg af komt. Daardoor kan dit bouwplan in het hart van Sloten nooit organisch deel gaan uitmaken van Sloten, maar zal het altijd ‘een dorp in een dorp’ blijven. En dát mág helemaal niet volgens de cultuurhistorische verkenning, zeg maar de regelgeving van het beschermde dorpsgezicht.

Allemaal argumenten waarom de vorige portefeuillehouder ervoor had kúnnen kiezen om níet aan dit bouwplan mee te werken. Het is voor ons een groot raadsel en teleurstelling waarom hij dat wél gedaan heeft.

Ja, een projectontwikkelaar mag ieder bouwplan indienen dat hij wil. Maar nee, het is niet zo dat het stadsdeel daar automatisch dan ook aan hoeft te gaan meewerken en nu zelfs van plan lijkt om hier een vergunning aan te gaan verlenen. Er is altijd een grijs gebied dat de portefeuillehouder kan gebruiken om zijn of haar eigen afweging te maken.
En bij twijfel, dan kan de portefeuillehouder altijd advies vragen aan de stadsdeelcommissie. Dat heeft hij niet gedaan. Er was ook geen sprake van de beloofde participatie.  De vorige portefeuillehouder heeft in dit dossier overduidelijk een belangenafweging gemaakt in het voordeel van de ontwikkelaar en dus tegen het belang van het beschermde dorpsgezicht.

Gelukkig is en blijft het aan de politiek om het finale eindoordeel te vellen. Daarom met klem ons verzoek aan de bezwarencommissie om niet akkoord te gaan met dit bouwplan en dit aan het DB/stadsdeelcommissie te verwittigen.

* Voor de tekst, zie ook de bijlage.

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 26 november 2022 23:51
 
ProWest