Succes! Behoud van beeldbepalende blokken in het beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren Museum' Afdrukken


Heemschut, 26 augustus 2022


In de herfst van 2021 kreeg Heemschut's commissie Amsterdam vrij onverwacht een melding over de voorgenomen sloop van de woonblokken M.C. Addicksstraat 2-24 en Haspelsstraat 1-23 in het beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren Museum'. De berichtgeving was opvallend omdat eerder nog door de eigenaar, woningcorporatie Rochdale, voor renovatie van de blokken was gekozen.


De woongebouwen aan de M.C. Addicksstraat en Haspelsstraat zijn in 1953 gebouwd naar ontwerp van architect Arthur Staal, in zijn kenmerkende sobere bouwstijl van de Wederopbouwperiode. Ze sluiten stedenbouwkundig en architectonisch aan op twee andere woonblokken, met winkels, aan weerszijden van de Burgemeester Fockstraat en twee aan de andere zijde van de Burgemeester de Vlugtlaan. Deze zes bouwblokken, alle van architect Staal, zijn centraal gelegen in het beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren Museum' en maken daarvan een integraal onderdeel uit. De met sloop bedreigde blokken hebben een sobere vormgeving en ontlenen hun waarde vooral aan deze ligging en de ensemblewaarde met de andere blokken. Sloop zou een gat slaan in de nog gave naoorlogse structuur van het gebied.


De gemeente Amsterdam heeft in 2008 dit gebied in Tuinstad Slotermeer aangewezen als beschermd stadsgezicht omdat de bebouwing "zowel stedenbouwkundig als architectonisch representatief voor het experimentele ontwikkelingsstadium van de naoorlogse woonwijk" is. "Het ontwerp is nog voor de oorlog ontwikkeld en begin jaren '50 in gewijzigde vorm gerealiseerd, als eerste onderdeel van de Westelijke Tuinsteden."


Daarbij is van belang dat de bebouwing van dit gebied nog geheel intact is, hetgeen elders in de Westelijke Tuinsteden nog nauwelijks het geval is. Kortom, een buurt om zeer behoedzaam mee om te gaan, waarbij behoud en herstel het uitgangspunt dient te zijn. Heemschut heeft zich eerder dan ook ingespannen voor behoud van ander erfgoed in het gebied als de Aireywoningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan en de befaamde hofjes met bejaardenwoningen van Aldo van Eyck en Jan Rietveld aan de westkant van het beschermde gezicht.


Na ontvangst van de melding heeft Heemschut gesproken met Rochdale, de gemeente en het stadsdeel Nieuw-West. Het positieve is dat men nu toch inziet dat sloop ongewenst is. Rochdale zal blokken zorgvuldig opknappen met behoud van het oorspronkelijke karakter.


Van: Behoud van beeldbepalende blokken in het beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren Museum' (www.heemschut.nl)


Zie ook: Beeldbepalende woonblokken blijven toch behouden (www.rodi.nl)

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 21 september 2022 00:09
 
ProWest