ProWest inspraak Meervaart 19 mei 2021 Afdrukken

 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Amsterdam, 17 mei 2021

Verzoek om af te zien een nieuwe De Meervaart in de Sloterplas te bouwen. De Sloterplas is geen bouwlocatie!

Beste leden van de Gemeenteraad die nog steeds de Meervaart in de Sloterplas willen bouwen,

In ons raadsadres van 11 januari 2019 (samen met de Bond Heemschut) spraken wij onze zorgen uit over de voorgenomen vernieuwing van Slotermeer en in het bijzonder het mogelijk verloren gaan van cultuur-historisch erfgebied in dit gebied. Wij verzochten u om een visie op te stellen voor Nieuw-West, die een stimulans zou moeten zijn voor het behoud en herstel van waardevolle gebieden en de verdichting in minder waardevolle delen.

In zijn antwoord verwees wethouder Ivens naar de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West en dat het draagvlak onder bewoners bij vernieuwing/ontwikkeling essentieel is, maar ook de inbreng van monumentenorganisaties.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft in december 2020 al een verzoek gedaan voor beschermd stadsgezicht voor de plas en de oevers zodat er geen bouwactiviteiten toegestaan zullen worden en wij vertrouwen erop dat u aan hun verzoek zal voldoen.

Wij zijn van mening dat dit ook geldt voor het onderhavige waardevolle gebied van het Sloterpark en de Sloterplas dat in de stedelijke aanleg een essentieel Van Eesteren-ontwerp is. Dit gebied is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) gewaardeerd als één van de 30 belangrijkste wederopbouwgebieden in Nederland. Volgens de RCE bezit dit gebied unieke waarden die behouden dienen te blijven voor de toekomst. In een convenant met de rijksoverheid heeft de gemeente Amsterdam toegezegd om deze waarden te beschermen voor de toekomst. Onbegrijpelijk dus dat u met uw besluit van juli 2020 hier aan voorbijgaat en besluit voor bouwen in de Sloterplas.

Én het belangrijkste dat u toen toestond dat er geen participatie had plaatsgevonden.

Vervolgens deed u boetedoening en de belofte tot uitgebreide inspraak en "bij geen draagvlak doen we het niet".

Helaas werd In dit hele "inspraaktraject" (7 Teams-vergaderingen) gestuurd op de locatie in de plas. Ondanks deze sturing is namelijk duidelijk gebleken dat de plas en oever gevrijwaard moeten blijven van (nog meer) gebouwen (precedentwerking). Er was een veelvuldige wens om de boulevard te vergroenen en aantrekkelijker te maken om daar te genieten van het weidse uitzicht. Dit als tegenhanger van het volgebouwde Osdorppleingebied en overige omgeving.

Ook is er een reden genoemd van de toename van 40.000 bewoners in NW die het ook verdienen om een nieuwe Meervaart in de plas te hebben.

Ook hier wordt er volledig voorbij gegaan aan het feit dat ook deze nieuwe bewoners zullen gaan recreëren in plas en park. Dus afblijven van de plas en park, die hebben we voor de toekomst hard nodig. De Sloterplas is ons icoon van Nieuw-West en dat willen we graag zo houden.

Ook zou er na het inspraaktraject een Ambitienota komen. Tot op heden is deze nog niet verschenen.

Desondanks hebben de beide wethouders Meliani en Van Doorninck laten weten dat de Meervaart niet langer in de plas hoeft maar dat zij het aan u, de Gemeenteraad overlaten.

Wij nemen aan dat inmiddels bij u bekend is dat ook (tot nu toe merendeel van) de oppositiepartijen, de stadsdeelcommissie Nieuw-West, de door u ingestelde Integrale Commissie Ruimte en Kwaliteit, architectuurhistoricus Vincent van Rossem, erfgoedorganisaties en het merendeel van de bewoners (enquête, petitie, 7 Teams participatieavonden)) de bouw in de plas niet willen. Dus geen draagvlak.

Trouwens het huidige theater heeft al een bijzonder ontwerp dat met een goede aanvulling en renovatie een vertrouwd icoon zal blijven op de huidige centrale plek bij het Osdorpplein voor de bewoners van Nieuw-West.

De redenen van duidelijkheid, snelheid en 50/50 zijn gewoon nepredenen want als u destijds geluisterd had naar de bewoners en de desbetreffende politici van stadsdeel Osdorp had u al in 2013 kunnen beginnen met de gewenste transformatie van een prachtige vernieuwde Meervaart.

Gezien het voorgaande is ons dringend verzoek aan die politieke partijen/raadsleden die wel in de plas willen bouwen, om hier van af te zien en het belangrijkste erfgoed van Van Eesteren, de Sloterplas, niet aan te tasten en te behouden voor sport en recreatie.

Indien gewenst geven wij graag een toelichting op deze brief, t liefst ter plekke op de boulevard.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Tineke Rombout, voorzitter
Erik Swierstra, secretaris

Pieter Borstraat 22
1065 AE Amsterdam
0641313517

 

Laatst aangepast op woensdag, 26 mei 2021 22:52
 
ProWest