Zienswijze ProWest Ontwerp Omgevingsvisie 2050 Afdrukken

 

Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Amsterdam, 1 maart 2021

Betreft: Zienswijze ProWest Ontwerp Omgevingsvisie 2050

De 'Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden' is een bewonersnetwerkvereniging en stelt zich ten doel:
* Het promoten van de positieve kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden?
* Het bewaken van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de Westelijke Tuinsteden
* Het bewaken van sociale spelregels in de omgang met de aanwezige bewoners bij verbetering en bij sloop met nieuwbouw

Hierbij onze zienswijze:

In de Publiekssamenvatting staat "Bij de totstandkoming van deze visie waren veel Amsterdammers betrokken". Als betrokken bewonersnetwerkvereniging hebben wij hier niets van gemerkt en kennen ook geen Amsterdammers die hieraan hebben meegewerkt. Ook in de Colofon wordt hier niets over vermeld. Wie waren dit en wat waren hun bijdragen?
Ook wordt in de Colofon niets vermeld over de medewerking van Monumenten & Archeologie terwijl er toch een flink stuk over Cultuurhistorie gaat en een groot gedeelte van Amsterdam cultuurhistorisch erfgoed bevat. Waarom geen vermelding? Is Ruimte en Duurzaamheid de enige belangrijke gemeentelijke dienst als het over "omgeving" gaat?

De Gemeente Amsterdam laat met deze visie duidelijk zien dat inderdaad de gemeentelijke dienst Ruimte & Duurzaamheid de belangrijkste dienst is voor de stad omdat hét grote speerpunt is "bouwen, bouwen en nog eens bouwen". Naar onze mening loopt u aan de leiband/geldstroom van het Rijk, zonder de sociaal, maatschappelijke en groene ambities mee te nemen in uw bouwplannen. Waarom bouwt u Osdorp vol met woningen zodat er geen ruimte meer is voor een gevarieerd centrumplan?

Ons antwoord is dat er al in een vroeg stadium contracten worden afgesloten met vastgoedbedrijven zonder dat er goed gekeken is naar een goede stedenbouwkundige opzet.
Dit is de omgekeerde wereld.

Naar onze mening gaat uw voornemen om rigoureus te vergroenen niet samen met verdichting.
En in Nieuw-West gaat het dan om te bouwen in het groen. Dit is dus een contradictie. Een voorbeeld hiervan is het voornemen om theater De Meervaart te slopen om vervolgens dit in de plas te bouwen. Ondanks dat de Raad in de Sloterplas heeft verkozen te bouwen, zonder inspraak van de bewoners, blijkt in alle navolgende enquêtes, petities, thema-avonden dat deze keus door de bewoners wordt afgewezen oftewel dat er geen draagvlak is voor bouwen in de Sloterplas.

Wij pleiten er dan ook voor om de Hoofdgroenstructuur in te passen aan de zuidwestoever zodat de Sloterplas met haar oevers volledig beschermd is. (noord- en zijoevers zijn al beschermd) en bouwen in de Sloterplas nooit meer mogelijk is. Bovendien zijn de Sloterplas en het Sloterpark een groot en belangrijk onderdeel van het Wederopbouwgebied van Nationale betekenis vastgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Erfgoedvereniging Heemschut waarmee wij nauw samenwerken in Nieuw-West heeft inmiddels beschermd stadsgezicht aangevraagd zodat dit gebied vanuit drie invalshoeken beschermd zal worden.

Uw verheerlijking van de hoogbouw is stuitend, vooral als wens voor verdichting. Wel zijn er diverse torenflats gebouwd in Nieuw-West, goed passend in het stedelijk ontwerp, als unieke exemplaren op vrije strategische punten.

Echter In Slotermeer ligt nu een plan om een cluster hoogbouw te bouwen aan de rand van een klein metrostation waarvoor 15 tennisbanen weg moeten. Dit sportpark is op loop- en fietsafstand in de buurt, een situatie die u in uw visie propageert, maar ondertussen door uw wens om te bouwen en om geld aan de eigenaren te bieden, moet deze gewenste voorziening verdwijnen. Onbegrijpelijk dat 1000 leden van de daar bestaande vereniging elders hun heil moeten zoeken. Zie af van dit plan en vernietig de reeds gemaakte contracten met de vastgoedbedrijven.

Bovendien valt deze cluster woningen precies in het door het Rijk aangewezen wederopbouwgebied van Nationale betekenis, waar dus volledig aan wordt voorbij gegaan.

Dit geldt ook voor het plan om 8 lagen hoog te bouwen van woningen ten noorden van de Burgemeester Röelllaan in dit vastgestelde Rijkswederopbouwgebied met als doel om stadsstraten te maken.

Eveneens geldt dit voor de Cornelis Lelylaan tussen het station Lelylaan en de Meer en Vaart, ook onderdeel van het Rijkswederopbouwgebied. Voornoemde lanen zijn historische landschappelijke structuren die niet mogen verdwijnen. Zorg dat deze beschermd blijven en haal deze twee lanen uit uw visie.
Wij willen graag vermelding van dit Rijkswederopbouwgebied op blz. 207 als aanvulling op de gemeentelijke Erfgoedwet/-verordening.

Ook heeft u het voornemen om een afslag te maken in de Osdorper Bovenpolder naar de Westrandweg. Behoud deze weidse polder (zoals u zelf aangeeft in uw visie) als historisch landschappelijk gebied en als onderdeel van het behoud van de Scheg van West.

Wij waarderen uw instelling van een Integrale Commissie Kwaliteit, echter is dit alweer een adviescommissie zonder zwaarwegende invloed. Herstel dit want het eerste ons ter oren komende negatieve advies over het Bouwen in de Sloterplas werd al genegeerd.

Wij begrijpen dat er woningen bijgebouwd moeten worden maar doe dat dan wel op die plekken waar dit wel mogelijk is, zoals in het Schinkelkwartier, Sloterdijk en Haven-Stad en niet op plekken die het bestaande cultuurhistorische karakter van Nieuw-West aantasten.

Dit geldt ook voor de plannen voor de Oeverlanden. Behoud een brede parkstrook aan de Nieuwe Meer voor natuur, sport en recreatie.

Tenslotte: zorg dat de ongeremde ontwikkeling van Bouwend Nederland niet de overhand krijgt en dat de ontwikkelingen in Nieuw-West niet alleen bepaald worden door deze groep. Eerst planning, dan inspraak en dan contracten en niet andersom.

Indien er door u behoefte is aan een nadere toelichting dan vernemen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Tineke Rombout voorzitter, Erik Swierstra secretaris

Pieter Borstraat 22 - 1065 AE Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. www.prowest.nl

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 06 april 2021 15:46
 
ProWest