Brief over wederopbouw Anna Reynvaanstraat Afdrukken

 

Aan projectmanager Staalmanplein
Mw. Beatrijs Lont ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Betreft: Ontwerp Openbare Ruimte Staalmanplein / As

Amsterdam, december 2020.

Beste projectmedewerkers,

Wij hebben u op 10 oktober 2009 onze Notitie gestuurd over de toen door u voorgenomen plannen met het Staalmanplein en in 2015 een onderdeel hieruit over suggesties voor bedrijvigheid op het plein. Ook stuurde Urban Resort Resort, grote broedplaatsbeheerder schuin tegenover het Staalmanplein, u een Notitie Staalmanplein van 14 februari 2017, een creatief goed plan hiervoor.

Er zijn veel vergaderingen en gesprekken hieraan gewijd, ook met de bewoners, en heeft Heemschut de monumentenstatus aangevraagd, die gehonoreerd is.

Uiteindelijk zijn wij zeer verheugd met het resultaat t.w. de monumentenstatus voor het Staalmanplein met zijn kenmerkende kiosken, een uniek ontworpen stukje Amsterdam, een parel van de wederopbouwperiode.

Eén onderdeel is door jullie anders beslist in dit ensemble, namelijk de sloop van het bedrijvenrijtje in de Anna Reynvaanstraat.

In onze Notitie van 2009 schreven we:

"Stukje uit Onderdeel van onze Notitie van 10-10-2009
De hoogste ruimtes in de strook langs de Johanna Reynvaanstraat lenen zich goed voor ambachtelijke bedrijfjes, vooral ook omdat er geen woningen boven zitten. Tot slot ziet Micha zelfs goede kansen voor de ontwikkeling van enkele woon-werkwoningen, een concept waar iedereen over spreekt, maar wat zelden gerealiseerd wordt. Het is volgens hem betrekkelijk eenvoudig om een aantal woningen boven de bedrijvenstrook d.m.v. een interne trap te verbinden met een bedrijfsruimte."

En uit de Notitie van 14 februari 2017 van Urban Resort:
"Reynvaanstraat aan de zuidzijde van het plein.
De zuidkant van het plein staat bouwkundig los van het plein. Deze strook bebouwing behoort tot een ander bouwblok; betreft slechts een strook bedrijfsbebouwing zonder verdiepingen erboven. En is door de Johanna Reynvaanstraat gescheiden van het plein.

Momenteel zit in deze strook een Turkse Pizza zaak, een monumenten restaurateur, een fysiotherapeut en staat een ruimte leeg. De bouwkundige staat ziet er vrij deplorabel uit.

Sloop - nieuwbouw op deze locatie lijkt wenselijk. Deze zal dan qua ontwerp aangepast moeten worden aan het bouwblok waar het onderdeel van is en aan de renovatie / herinrichting van het Staalmanplein. Zeker wanneer de Reynvaanstraat als langzaamverkeersroute een vervolg krijgt aan de overkant op het ziekenhuisterrein lijkt het zinvol om dan hier in de plint van de nieuwbouw bedrijfsruimte te realiseren die aansluit bij / afgestemd wordt op de invulling van de bedrijfsruimten op het Staalmanplein."

In uw ontwerp Openbare Ruimte zien wij dat u aan de zuidzijde een groene zone tekent met bomen en zitelementen en daarachter grote hekken.

Alhoewel vergroening te waarderen is, zouden wij u toch willen verzoeken om een strookje bedrijvenbouw te bouwen in plaats van het groen met hekken. Dit strookje was toch een bijzonder kenmerk van het Staalmanpleinensemble en een onderdeel van de Rode Loper (van ziekenhuisterrein naar de metro).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Tineke Rombout, Erik Swierstra
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Bijlagen:
Notitie Staalmanplein ProWest, Heemschut, Cuypersgenootschaf, 10-10-2009
Plus een onderdeel hieruit dat gaat over bedrijvigheid, 2015
Notitie Staalmaplein Urban Resort, 14-2-2017

 

 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 15 december 2020 01:34
 
ProWest