Inspraak ProWest - Van Tijenblokken Nolensstraat - 28 oktober 2020 Afdrukken

 

Wie het heden  beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken, aldus Wim de Bie.

Nu, volgens ons is dat voldoende aangetoond door alle deskundigen die hun mening hebben gegeven over de sloop / nieuwbouwplannen van woningbouwcorporatie Stadgenoot en de gemeente: behoud van deze karakteristieke blokken van architect Van Tijen.

De meeste bewoners en omwonenden zijn geen professionele deskundigen maar wel ervaringsdeskundigen. Zij zien maar al te vaak dat in hun buurt beeldbepalende, maar wel slecht onderhouden panden door de eigenaren op de slooplijst gezet worden in plaats van deze te renoveren naar de huidige eisen. Zodat er menging komt van oud en nieuw.

Wij zijn dan ook bijzonder trots dat het bij vele karakteristieke gebouwen, samen met erfgoedvereniging Heemschut, en ook met uw voorgangers, renovatie in Nieuw-West wel gelukt is. (o.a. Aireywoningen, Knijtijzerpanden, Staalmanplein). Zelfs heeft wethouder Touriani beweerd dat zij Orde 2-panden van grote betekenis van het straatbeeld vindt vanwege hun architectonische kenmerken en cultuurhistorische betekenis. Voor deze panden zou een restauratieve aanpak moeten gelden.

Waarom dan dit plan?

De voornaamste reden voor sloop / nieuwbouw blijken vergevorderde plannen te zijn met een hoog afbreukrisico en dat er 17 jaar geleden verwachtingen zijn gewekt naar de toen zittende bewoners. Een onzinnige reden. En volgens de toen zittende bewoners was hun belangrijkste argument voor nieuwbouw de sociale onveiligheid. Ja, als dat een argument wordt dan kan er heel wat gesloopt worden. Sociale onveiligheid komt niet alleen voor bij oudere huizen.

En geldt hier dan niet veel meer voortschrijdend inzicht? Alle nadelen kunnen juist uitstekend verholpen worden bij renovatie. En bij behoud blijft de identiteit in een buurt bestaan. En dan komt de aap uit de mouw van de corporatie dat er meer sociale en middeldure huur gerealiseerd zou kunnen worden bij nieuwbouw. Dit opgeteld met het afbreukrisico gaat het dus om (veel) geld, de rest doet er niet toe, praatjes voor de vaak.

Wij vragen ons af met welke bouwer Stadgenoot al prijsafspraken heeft gemaakt en dat Stadgenoot bij het niet doorgaan van nieuwbouw een hoop boetegeld moet betalen. Het meest recente voorbeeld van deze manier van plannen is de sloop van theater De Meervaart in Osdorp met nieuwbouw IN de Sloterplas, want er zou nergens meer plek zijn voor nieuwbouw. Hoezo? Plekken al vergeven aan projectontwikkelaars? Ook hier worden geen oplossingen bedacht voor bijvoorbeeld renovatie in gedeeltes, het vastgoed heeft het voor het zeggen en de gemeente is bang voor boetegeld.

Resumerend, stop de sloopwoede en renoveer zo veel mogelijk karakteristieke gebouwen in Nieuw-West en zeker de Van Tijen blokken in Geuzenveld!

Tineke Rombout, voorzitter
Erik Swierstra, secretaris, penningmeester

 

 


Laatst aangepast op woensdag, 28 oktober 2020 15:03
 
ProWest