Erfgoedvereniging Heemschut tekent bezwaar aan tegen afwijzing monumentenstatus voor woningen Nolensstraat Geuzenveld Afdrukken

 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West per brief van 19 juni 2019 verzocht om de Van Tijenflats, Nolensstraat 6-154, te beschermen als gemeentelijk monument. Per brief van 23 april 2020 heeft het DB dit verzoek afgewezen. Tegen deze afwijzing heeft Heemschut recent bezwaar aangetekend.

De genoemde flatgebouwen zijn vanaf 1953 gebouwd naar ontwerp van het befaamde architectenbureau van Willem van Tijen (1894-1974) en onderdeel van de toen nieuwe wijk Geuzenveld. De door Van Tijen ontworpen blokken vallen op door hun verzorgde modernistische architectuur en fraaie winkelruimtes op de hoeken en stoepjes bij de entree van de woningen. De woningen hebben voor Amsterdam een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische waarde.

De aanwezigen monumentwaarden zijn gedurende de procedure bevestigd door de waardestelling met positief advies van de gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie en het positieve advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het stadsdeel erkent deze waarden ook. Het heeft laten weten dat de aanwijzing tot gemeentelijk monument voor de hand had gelegen. Andere belangen hebben echter de doorslag gegeven bij de afwijzing van ons verzoek. Men geeft aan dat het verzoek wordt afgewezen vanwege de vergevorderde planvorming (sloop-nieuwbouw).

Vanwege volgens het Dagelijks Bestuur vergevorderde - maar in feite nog steeds onzekere - plannen kiest men echter niet voor de status van monument. Vanwege de magere en onjuiste onderbouwing kan het besluit volgens Heemschut geen stand houden. Voor de voorgenomen sloop van de blokken bestaat geen enkele noodzaak. Onderzoek heeft aangetoond dat de blokken goed te renoveren zijn.

Uit: de Westerpost van 27 mei 2020.

 

 

 


Laatst aangepast op zaterdag, 30 mei 2020 21:44
 
ProWest