Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark, Slotermeer Afdrukken

 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
p/a rve Ruimte & Duurzaamheid
T.a.v. mw. Mr. N. Berg
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Amsterdam, 23 januari 2020

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark, Slotermeer

Beste Gemeenteraad,

In ons raadsadres van 11 januari 2019 (samen met de Bond Heemschut) spraken wij onze zorgen uit over de voorgenomen vernieuwing van Slotermeer en in het bijzonder het mogelijk verloren gaan van cultuur-historisch erfgebied in dit gebied. Wij verzochten u om een visie op te stellen voor Nieuw-West, die een stimulans zou moeten zijn voor het behoud en herstel van waardevolle gebieden en de verdichting in minder waardevolle delen. In zijn antwoord verwees wethouder Ivens naar de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West en dat het college geen absolute verdichtingsopgave heeft voor het gebied. Bovendien dat het draagvlak onder bewoners bij vernieuwing/ontwikkeling essentieel is, maar ook de inbreng van monumenten-organisaties.

Wij zijn van mening dat dit ook geldt voor het onderhavige waardevolle gebied tussen de Burgemeester Röellstraat en de Jan Evertsenstraat in Slotermeer. In dit geval gaat het niet om sloop-nieuwbouw van woningen maar om bouw op het terrein van het Tennispark Sloterplas van 400 woningen in gestapelde bouw en torens, waarvan één zelfs van 70 meter hoog.

Deze nieuwbouw vindt plaats in het gebied dat door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) is gewaardeerd als één van de 30 wederopbouwgebieden in Nederland. Volgens de RCE bezit dit gebied unieke waarden die behouden dienen te blijven voor de toekomst. In een convenant met de rijksoverheid heeft de gemeente Amsterdam toegezegd om deze waarden te beschermen voor de toekomst. Het huidige plan botst met deze afspraken. De tuinstedelijke aanleg wordt vervangen door grootstedelijke hoogbouw. Als er geen gedegen visie is voor heel nieuw-West, zoals door ons is verzocht, dan kunnen we ons stadsdeel weggeven aan projectontwikkelaars en krijgt de ongeremde ontwikkeling van het vastgoed de overhand.

Dit populaire tennispark, dat in de stedelijke aanleg een essentieel Van Eesteren-ontwerp is, heeft dan ook indertijd de bestemming groen en sport gekregen. In 2009 werd in de folder Vernieuwing Slotermeer onder het kopje "Spoorstrook Jan Evertsenstraat" al gesproken over nieuwe plannen voor het tennispark als was het een braakliggend terrein. Dit gaat met uw plannen gewijzigd worden in bebouwing/wonen. Dit in tegenspraak met uw voornemen om de stad meer te vergroenen en te verlevendigen. Het tennispark is een voorbeeld van levendigheid, zowel overdag als 's avonds.

Zoals benoemd en zoals u in de bijlagen van het ontwerpbesluit zelf aangeeft, ligt dit tennispark in een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang (het gebied ten westen van de Ringspoorbaan) en is dit nieuwe plan voor ons een onbegrijpelijke actie. Niet alleen voor ons maar ook voor de vele direct omwonenden en tennisliefhebbers van Amsterdam. Zij werden net als wij voor het eerst geconfronteerd met de plannen op een na lange tijd stilte gehouden informatieavond op 4 september 2019. Er hing zeker geen goede sfeer (zoals door u beschreven in een advies aan B & W) en de meeste omwonenden en tennisparkleden/-gebruikers waren overdonderd en verbijsterd over de tekeningen van de gestapelde bouw en woontorens met ingebouwde tennisbanen. Zij en wij zijn over deze heftige plannen niet van tevoren geconsulteerd en van belangenbehartiging is dus geen sprake.

Gezien het voorgaande is ons dringend verzoek om een streep door dit (bestemmings)plan te halen. Laat dit immens populaire tennispark op zijn plek voortbestaan en zoek andere minder waardevolle locaties voor extra woningen. Noodzakelijke nieuwbouw van woningen mag niet ten koste gaan van dit uniek samenhangend Van Eesteren-ontwerp!

Indien gewenst geven wij graag een toelichting op deze brief.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

Tineke Rombout, voorzitter

www.prowest.nl
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Pieter Borstraat 22
1065 AE Amsterdam
06-41313517

Bijlage: Kaart van Wederopbouwgebied van Nationaal Belang Westelijke Tuinsteden Amsterdam Nieuw-West (RCE)

 

 


Laatst aangepast op vrijdag, 24 januari 2020 01:16
 
ProWest