ProWest Jaarverslagen juli 2015 – juli 2019 Afdrukken

 

Overzicht van activiteiten in de afgelopen vier jaar.

In samenwerking met Norman Vervat van Erfgoedvereniging Heemschut, werkgroep Amsterdam, bestonden deze uit:

* Beïnvloeding gemeenteraadsleden, gesprekken met portefeuillehouders stadsdeelraad en ambtenaren, gesprekken met corporaties, en de pers.
* Advisering voor aanwijzing gemeentelijke monumenten en beschermd stadsgezichten.
* Bijwonen van bijeenkomsten over de toekomst en renovatie Aireyblokken aan de Burgemeester De Vlugtlaan, advisering toekomstige monumenten, behoud Staalmanplein, advies behoud monumentale wandkunst, reactie op ontwikkeling westelijk deel Jan Evertsenstraat, behoud H-school Louis Bouwmeester (Slotervaart), advisering renovatie Cartesiuslyceum, Piet Mondriaanstraat, t.b.v. de Nieuwe Internationale school Esprit, advisering Lelylaan-broedplaats Lely, advisering beschermd dorpsgezicht Sloten, bezwaar dakramen in dorpskern Sloten. Oproep aan de Gemeenteraad behoud Van Tijenflats in Geuzenveld. Diverse gesprekken met corporaties en ambtenaren over de plannen aan de Burg. Röellstraat en Cornelis Lelylaan.
* Deelname aan het Amsterdam Erfgoed Overleg, tien keer per jaar op de laatste maandag van de maand, inclusief het Symposium 'Erfgoed in de dynamische stad' (maart 2018) en aan de eerste Erfgoedmarkt op de Open Monumentendag in de Amstelkerk (september 2018).
* Het aan de orde stellen van het behoud van de stedenbouwkundige structuren van Van Eesteren zoals de a-symetrische bebouwing aan de hoofdstraten. Dit betekent verwerping van het concept en het niet aanleggen van stadsstraten in Nieuw-West.
* Bijhouden van de website en het regelmatig aanleveren van foto”s.

Positieve resultaten:
* In plaats van sloop renovatie Aireywoningen bij de Burgemeester de Vlugtlaan
* In plaats van sloop renovatie Knijtijzerpanden aan de Jan Evertsenstraat, monumentenstatus
* Monumentenstatus Calandpleintje (architect Salomonson)
* Renovatie KAV gebouw, Johan Huizingalaan en bestemming tot sportschool
* Behoud Telefooncentrale aan de Plesmanlaan
* In plaats van sloop renovatie Staalmanplein met uitzonderg van de lage bedrijfsstrook aan de zuidkant bij de Reynvaanstraat. Tevens monumenten-status
* Behoud en monumentenstatus Calvijn en Junior College, nadien Broedplaats de Lely aan de Cornelis Lelylaan
* Beschermd stadsgezicht Noordoever Sloterplas
* Beschermd stadsgezicht Sloten
* Behoud wandkunst van Frieda Hunziker uit de Goeman Borgesiusschool, herplaatsing in het nieuwe schoolgebouw

Negatieve resultaten:
* Kerkgebouw De Ark, gedeelte gesloopt ten behoeve van woningblok
* Goeman Borgesius H-school in Geuzenveld gesloopt

Activiteiten 2019
* Deelname aan het Amsterdam Erfgoed Overleg, tien keer per jaar op de laatste maandag van de maand
* Bemensen van erfgoedmarktkraam Open Monumentendag in de Vondelkerk (september)

Actiepunten en Punten van Aandacht voor de komende tijd:
* Stedelijke vernieuwing Burgemeester Röellstraat inclusief Couperusbuurt en Dichtersbuurt in Slotermeer
* Behoud van drie Van Tijenflats in Geuzenveld
* Nieuwbouw tussen Calvijn-Junior / Broedplaats de Lely en de Cornelis Lelylaan
* Aandachtspunt behoud Klarenbeek-flats aan de noordzijde van de Cornelis Lelylaan / Johan Jongkindstraat

Voor brieven en notities over bovengenoemde onderwerpen zie onze website: www.prowest.nl.

Bestuur: Tineke Rombout en Erik Swierstra; 16 augustus 2019.

 

 


Laatst aangepast op zondag, 13 september 2020 21:45
 
ProWest