Abraham Staalmanplein Nieuw-West aangewezen tot monument Afdrukken

 

Sinds 2008 zet een groep van erfgoedorganisaties, waaronder de landelijke Bond Heemschut en de bewonersvereniging ProWest, zich in voor het behoud van het Abraham Staalmanplein in Slotervaart.


De kiosken op het Abraham Staalmanplein; 21 april 2019.
Foto: Erik Swierstra.

Jarenlang is er sprake geweest van sloop van het plein voor nieuwe woningen. Recent is op ons verzoek door het stadsdeel Nieuw-West besloten om het plein te beschermen als gemeentelijk monument, waarmee het voor de toekomst behouden kan blijven.

Het Woningcomplex Staalmanplein is in 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten A. Staal en C. Keesman. Door de ligging aan de Johan Huizingalaan, een hoofdweg die verschillende wijken met elkaar verbindt, heeft het Staalmanplein een grote stedenbouwkundige betekenis. De vormgeving van de bebouwing is ook bijzonder.

Kenmerkende architectonische details keren terug in alle onderdelen van het complex, met name opvallend zijn de typerende schuine balkons. Ook zijn de kiosken op het plein en de gaaf behouden winkelpuien van betekenis. Het complex is een inmiddels zeldzaam gaaf behouden voorbeeld van een naoorlogs winkelplein.

Vanwege de bijzondere vormgeving, de stedenbouwkundige betekenis en de zeldzaamheid is het plein in het verleden door onderzoekers beoordeeld als monumentwaardig. Tevens heeft het stadsdeel Nieuw-West een grote betekenis aan het plein toegekend in haar Nota Cultuurhistorie.

Uit: de Westerpost van 17 april 2019.

 

 


Laatst aangepast op maandag, 22 april 2019 22:20
 
ProWest