Naoorlogse monumentale wandkunst het behouden waard Afdrukken

 

Er bestaan nog zo'n 200 naoorlogse monumentale wandkunstwerken in Amsterdam. Het gaat om monumentale kunstwerken aan of in een gebouw, waarbij architecten, opdrachtgevers, beeldend kunstenaars en ambachtslieden samenwerkten.

Deze wederopbouwkunst (1945-1970) ademt het optimisme en de vernieuwing, zo typerend voor de naoorlogse jaren, en verdient het om beschermd te worden en behouden te blijven. Veel panden met monumentale wandkunstwerken zijn al gesloopt, soms zijn de kunstwerken ergens opgeslagen en kunnen ze hergebruikt worden, soms zitten ze nog in of aan de panden, maar veel wandkunstwerken zijn verdwenen. Er staan nog steeds panden op de nominatie om gesloopt of getransformeerd te worden. De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat ook deze wandkunstwerken verdwijnen.

Aanpak
Monumenten en Archeologie heeft een inventarisatie van deze wandkunst laten maken De wandkunstwerken zijn vervolgens beoordeeld door deskundigen, hieruit is een voorlopige 'Top'-lijst van 86 kwalitatief hoogstaande kunstwerken opgesteld, die het meest typerend zijn voor de monumentale kunst uit deze periode. Deze moeten beschermd worden. Extra aandacht gaat uit naar wandkunst in niet-monumenten, aangezien verwijdering van deze 50 kunstwerken bij verbouwingen soms zonder vergunning kan plaatsvinden.
Een volgende stap wordt het digitaliseren van de kunstwerken, zodat een breed publiek er kennis van kan nemen.

Kennis en onderdak
Amsterdam wil dat eigenaren de wandkunst als inspiratiebron en uitgangspunt meenemen bij verbouwplannen. Het accent ligt nu op het vergroten van kennis bij allerlei doelgroepen en ook het enthousiasmeren van betrokkenen.
De gemeente vervult hierbij een bemiddelings- en verwijsfunctie, want is zelf meestal niet eigenaar van de kunstwerken. Een aantal kunstwerken wacht op dit moment op een nieuwe plek. Om eigenaren tegemoet te komen bij het behoud van kunstwerken zal de huidige subsidieverordening naar verwachting worden aangepast, zodat ook financiële bijdragen kunnen worden verleend aan restauratie en herplaatsen van kunstwerken.

Nieuw-West
Een actueel voorbeeld van een wandkunstwerk, dat dringend onderdak moet vinden, is een keramisch reliëf van Cor Dam uit 1972, te vinden in de Christelijke Scholengemeenschap Calvijn aan de Schipluidenlaan 18 in Nieuw-West. Dit gebouw wordt begin 2018 gesloopt. Stadsdeel Nieuw-West zoekt naar mogelijkheden om het kunstwerk te behouden en elders weer te gebruiken.

Uit: de Westerpost van 15 november 2017.


Zie ook: www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/wandkunst/

Zie ook: www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/nieuws-ma/november-2017/monumentalewandkunst/

 

 


Laatst aangepast op donderdag, 30 november 2017 15:21
 
ProWest