Noordoever Sloterplas gemeentelijk beschermd stadsgezicht Afdrukken

 

De kop van de Sloterplas is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De noordoever van de Sloterplas is een hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw van Amsterdam.

Luchtfoto van Slotermeer met de Sloterplas,
gezien naar het zuidwesten; augustus 1974.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

 

Het park en de plas vormen het centrum van de Westelijke Tuinsteden, die tussen 1939 en 1974 door Van Eesteren en zijn ontwerpers met het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) zijn vormgegeven.

Belangrijke onderdelen van het beschermd stadsgezicht zijn het Westelijk Bastion (ook wel 'zeskantjes'), de jachthaven (met bijbehorende bastions en groen), de promenade, het straatprofiel met beplanting van de Noordzijde, het (stippen)terras van café Oostoever, de rotonde en de bruggen en het wilgenlaantje.

Op basis van onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn 30 gebieden geselecteerd uit de periode 1940-1965 die van nationaal cultuurhistorisch belang zijn. De gebieden zijn beoordeeld op o.a. de kwaliteit van het oorspronkelijke plan c.q. ontwerp, de toenmalige ontwerpprincipes, de huidige stedenbouwkundige gaafheid en zeldzaamheid, de voorbeeldfunctie van ontwerp en uitvoering, het (inter-)nationale belang en hun huidige cultuurhistorische waarde.

Begrenzingskaart  Noordoever Sloterplas.
Kaart: Monumenten en Archeologie Amsterdam.


Kwaliteiten Noordoever Sloterplas
* karakteristieke herhaling van bouwblokken én de afwisseling van hoog- en laagbouw, volgens de stedenbouwkundig principes van CIAM;
* hiërarchische opzet van infrastructuur en groenstructuur met bijbehorende beplantingsprofielen;
* evenwichtige verhouding tussen bebouwd en onbebouwd

Beschermde Stads- en dorpsgezichten Amsterdam.
Kaart: Monumenten en Archeologie Amsterdam.


Van: www.amsterdam.nl/nieuw-west-gebied/buurtnieuws-nieuw/algemeen/noordoever/

* Meer informatie over Beschermde Stads- en dorpsgezichten in Amsterdam

Laatst aangepast op vrijdag, 27 oktober 2017 13:55
 
ProWest