Zienswijze Herziening Uitwerkingsplan Podium Lelylaan Afdrukken


Correspondentieadres
Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

Aan de bestuurscommissie van
Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. mw. Van Duuren
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Betreft: Herziening Uitwerkingsplan Podium Lelylaan

Amsterdam/Hilversum, 12 april 2017

Geachte mevrouw Van Duuren,

Bij deze reageren wij op het uitwerkingsplan Podium Lelylaan dat tot en met 2 mei 2017 ter inzage ligt. Onze organisaties zetten zich al enkele jaren in voor het behoud van het voormalige Calvijn met Juniorcollege. Dit gebouw van J.B. Ingwersen behoort tot de hoogtepunten van de naoorlogse architectuur in Amsterdam. Van groot belang is dat dit gebouw behouden blijft en een goede nieuwe functie krijgt. De zichtbaarheid van het gebouw is een belangrijk onderdeel van de monumentale waarde. Het gebouw behoort tot de beeldbepalende elementen bij de entree van Nieuw-West. Vanuit deze visie hebben wij naar het nu voorliggende stuk gekeken.

Onze organisaties willen graag benadrukken dat zij vol lof zijn over de ingeslagen weg. Het valt zeer te prijzen dat het voornemen tot sloop van het schoolgebouw is omgezet naar een plan tot behoud en hergebruik. Dat is een krachtig signaal. Het geeft aan dat het wederopbouwerfgoed in Amsterdam nu echt op de kaart staat. Tegelijkertijd hebben wij, zoals wij ook eerder mondeling hebben aangegeven, nog wel onze zorgen over de toekomstige zichtbaarheid van het gebouw.

In het gebied worden meerdere doelstellingen gecombineerd. Het plan is onder andere om veel woningen toe te voegen en een duidelijker stedelijk karakter te geven aan de Cornelis Lelylaan. Om dat te kunnen combineren met het behoud van het oude schoolgebouw wordt er in de huidige plannen een blok voor het Calvijn geplaatst. Zoals besproken hebben wij daar geen bezwaar tegen, mits het schoolgebouw zichtbaar en een zelfstandig volume blijft. Het mag niet simpelweg het verlengstuk worden van de stedelijke wand aan de Cornelis Lelylaan. Tussen de nieuwbouw aan de Lelylaan en de oude school dient een (openbaar) toegankelijke ruimte te zijn.

Belangrijk is om de ontwikkelaars ook uit te dagen om met een plan te komen waarbij men woningbouw kan realiseren, maar de voorgevel (en andere belangrijke delen) van het schoolgebouw vanaf de Cornelis Lelylaan ook zichtbaar blijven. U dient zich niet blind te staren op 1 lang bouwblok, maar nadrukkelijk de ruimte te bieden voor bijv. meerdere losse volumes voor het schoolgebouw, een toren, een getrapt blok of een gebouw met veel gaten in de gevels. Creativiteit bij de realisatie van de nieuwbouw voor de school is van het grootste belang. Dit wordt bij voorkeur vastgelegd in het nieuwe uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan moet ruimte houden voor creativiteit.

Tevens is het belangrijk om aan de achterzijde ruimte te maken voor een goede beleving van de architectuur van Ingwersen. Met name de aula verdient ruimte.

Het is belangrijk om bij leegstaande monumentale gebouwen te zoeken naar een functie die vrij natuurlijk in het gebouw past. Dat geldt dus ook in dit geval. Een overladen programma of verkeerde functies kunnen resulteren in grote ingrepen waarbij het karakter van het gebouw sterk wordt aangetast. Bedrijvigheid vraagt waarschijnlijk om beperkte bouwkundige ingrepen. Daarom willen wij u vragen om de ontwikkelaar uit te dagen om een dergelijke invulling voor het gebouw te realiseren. Er is vanuit het huidige uitwerkingsplan de mogelijkheid om ook woningen in het gebouw te realiseren. Woningen en bedrijvigheid zijn ook mogelijk in het nieuw te realiseren blok voor de school. Wij denken dat het belangrijk is om de nieuwbouw te gebruiken voor de woningen en de bedrijvigheid met name te concentreren in het oude gebouw. Dit streven zou u vast kunnen leggen in het uitwerkingsplan. Een dergelijk voornemen past ook bij de huidige vraag naar bedrijfsruimte in oude en karakteristieke gebouwen.

Verder zou de restauratie van het gebouw, en dan met name het exterieur en de meest beeldbepalende delen van het interieur, aangepakt moeten als ware het gebouw reeds een monument. Het is cruciaal dat vastgelegd wordt dat de karakteristieke elementen van het gebouw (architectuur, kunst) behouden moeten blijven voor de toekomst. Wij verzoeken u dan ook om de afdeling Monumenten en Archeologie vroeg te betrekken bij de toekomstige planvorming voor het gebouw.

Het bestuur van Erfgoedvereniging Heemschut en Bewonersvereniging ProWest,

namens deze organisaties,

drs N.W.A. Vervat, lid van de commissie Amsterdam van Heemschut

 
ProWest