Belangrijke wederopbouwschool Amsterdam blijft behouden en krijgt herbestemming Afdrukken

ProWest, Cuypersgenootschap en Heemschut Amsterdam hebben zich ingezet voor behoud van topwerk van Ben Ingwersen


Sloop dreigde voor belangrijk ontwerp Ben Ingwersen
Architect Ben Ingwersen heeft een aantal belangrijke ontwerpen in Amsterdam gerealiseerd, waaronder de LTS (Het Schip) aan de Wibautstraat, het PON autogaragebedrijf aan de Overtoom en het CS Pascal aan de Schipluidenlaan. In de LTS is sinds 2011 het Cygnusgymnasium gevestigd. In het PON gebouw zit een succesvol fitnesscentrum. Alleen de school waar tegenwoordig het Calvijn met Juniorcollege zit wordt met sloop bedreigd. Heemschut Amsterdam, Cuypersgenootschap en ProWest pleitten bij het Stadsdeel Nieuw-West voor een herbestemming. Ze lijken een gewillig oor te hebben gevonden, want ook het stadsdeel wil voor herbestemming gaan.

Het voormalige Pascal Lyceum in januari 2017. Foto: Erik Swierstra.


Belangrijk ontwerp

Architectuurhistorica Yteke Spoelstra noemt het schoolgebouw een architectonisch pronkstuk in Tuinstad Overtoomse Veld, tegenover Station Lelylaan aan de Schipluidenlaan. Het gebouw uit 1969, tegenwoordig het Calvijn met Junior College, is van waarde vanwege de evenwichtige compositie van de verschillende bouwvolumes, zonder dat de herkenbaarheid van de functies verloren gaat. Het onderbrengen van verschillende functies in bijvoorbeeld een hoofdgebouw, praktijkzalen en gymzaal is een terugkerend element bij de scholen van Ingwersen. Net als het materiaalgebruik: betonnen gevels, platte daken en grote vensters (met roedeverdeling). En de gymzalen, allen uitgevoerd in beton, met betonnen spanten en eenzelfde roedeverdeling. Omdat de gymzaal van het Pascal Lyceum als enige is verhoogd op betonnen kolommen, is dit gebouwelement van extra bijzondere architectonische waarde. In het gebouw zit een kunstwerk van Jan de Baat.

Herbestemmingsonderzoek
In 2009 werd nog uitgegaan van sloop van het pand, omdat de oude gebruiker er uit ging. Er werden plannnen gesmeed voor grootschalige herontwikkeling van het hele gebied. Hiertegen protesteerden Heemschut Amsterdam, Cuypersgenootschap en ProWest. Gelukkig gooide de crisis roet in het eten van de plannenmakers en kreeg het pand een tweede kans. In 2012 werd een nieuw bestemmingsplan voor het gebied gemaakt. De erfgoedorganisaties stuurden een zienswijze in en spraken met het stadsdeel. Ze ijverden voor de mogelijkheid om het pand te behouden en een herbestemmingsonderzoek te doen. In het bestemmingsplan werd opgenomen dat ook herbestemming een kans moest krijgen.

Inmiddels zijn we enkele jaren verder en wil het stadsdeel het uitwerkingsplan Podium Lelylaan 2012 herzien. Daarbij is ook onderzoek geweest of behoud van de school zou kunnen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Het stadsdeel is nu bezig met een marktconsultatie voor herbestemming van de school. Ontwikkelaar Lingotto met architect Studioninedots zijn geselecteerd om het project WestBeat te bouwen.

Tijdens de presentatie van het herziene uitwerkingsplan en de uitkomst van het herbestemmingsonderzoek in november 2016 hebben ProWest, Cuypersgenootschap en Heemschut aangegeven bij het Stadsdeel dat er een goede restauratie van het pand moet komen. Zorg voor een functie met zo min mogelijk ingrepen. Het gebouw dient zo min mogelijk in de verdrukking te komen, maar de kwaliteiten dienen goed zichtbaar te blijven. De aanvraag voor monumentenstatus loopt nog.

Van: www.heemschut.nl - 4 januari 2017.

 

 

 

Laatst aangepast op maandag, 23 januari 2017 00:27
 
ProWest