Behoud Staalmanpleincomplex Nieuw-West Afdrukken

 

Aan de leden van de Bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West

Cc: Dagelijks Bestuur stadsdeel Nieuw-West

Betreft: behoud Staalmanpleincomplex Nieuw-West

Amsterdam/Hilversum, 10 juni 2016


Beste leden van de Bestuurscommissie,

Er zijn wéér nieuwe plannen uit de hoge hoed van woningcorporatie De Alliantie getoverd voor het Staalmanpleincomplex nl. de sloop van de drie karakteristieke kiosken, het dichtzetten van het plein met een flat langs de Johan Huizingalaan en toevoeging van tuintjes aan de winkelruimtes.

Wij, ProWest, Heemschut en Cuypersgenootschap, zijn bijzonder boos over deze opnieuw voorgestelde verminking van het bijzondere Abraham Staalmanplein in Slotervaart.

Sinds 2008 zijn ProWest en Heemschut met De Alliantie en het stadsdeel in gesprek over een zorgvuldige herontwikkeling van dit monumentwaardige plein. Concrete alternatieven voor voorgestelde verminkingen, ontwikkeld door architect Hein de Haan in samenwerking met ons, zijn telkens afgewezen.

Men staat niet open voor een herontwikkeling van het plein met behoud van de pleinruimte en kiosken. In de loop van de afgelopen jaren is toch besloten om de woningen aan het plein te renoveren, evenals de inmiddels gerenoveerde vier naastgelegen woonblokken, waardoor het een fraai gerenoveerd ensemble zou worden. De plannen die in voorbereiding waren voor het plein en de laagbouw hadden een kleinschalig karakter.

Echter is het afgelopen jaar weer een nieuw plan ontwikkeld door De Alliantie en de ambtenaren van het Stadsdeel nl. om de karakteristieke kiosken op het plein te slopen en te vervangen door een appartementencomplex langs de Johan Huizingalaan met toevoeging van tuintjes aan de bestaande bebouwing. Door dit voornemen wordt het plein een “binnentuin” en gaat het bijzondere karakter van dit prachtige open plein met zijn unieke platanen, te zien vanaf de Johan Huizingalaan, verloren. Een verzoek van onze organisaties om het complex te beschermen als monument is tot op heden ook niet overgenomen door de bestuurscommissie.

Met deze plannen gaan alle cultuurhistorische waarden van dit bijzondere erfgoed/ensemble volledig teniet. Een noodzaak is er niet, de kiosken op het winkelplein zijn bijvoorbeeld ongetwijfeld goed te herbestemmen. Indien de eigenaar van het complex dit niet zelf kan, dan zou bijvoorbeeld Stadsherstel bij een herbestemming betrokken kunnen worden. Stadsherstel richt zich steeds meer op het behoud en hergebruik van naoorlogs erfgoed.

Wij willen u verzoeken om alles in het werk te stellen om dit bijzondere ensemble te behouden voor Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West. Nieuw-West verdient dat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norman Vervat via 06-18181207 en de website van Prowest inzien.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Tineke Rombout, Erik Swierstra
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
www.prowest.nl

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. David Mulder
1e Jacob van Campenstraat 14-3a
1072 BE Amsterdam


NB.
Cultuurhistorische waarden:

Het Woningcomplex Staalmanplein is in 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten A. Staal en C. Keesman. Door de ligging aan de Johan Huizingalaan, een hoofdweg die verschillende wijken met elkaar verbindt, heeft het Staalmanplein een grote stedenbouwkundige betekenis. De vormgeving van de bebouwing is ook bijzonder. Kenmerkende architectonische details keren terug in alle onderdelen van het complex, met name opvallend zijn de typerende schuine balkons.

Ook zijn de kiosken op het plein en de gaaf behouden winkelpuien van betekenis. Het complex is een inmiddels zeldzaam gaaf behouden voorbeeld van een naoorlogs winkelplein. Vanwege de bijzondere vormgeving, de stedenbouwkundige betekenis en de zeldzaamheid is het plein in het verleden door onderzoekers beoordeeld als monumentwaardig. Tevens heeft het stadsdeel Nieuw-West een grote betekenis aan het plein toegekend in haar Nota Cultuurhistorie. In 2014 hebben onze verenigingen het stadsdeel dan ook verzocht om het plein te beschermen als monument.

 

 

 

Laatst aangepast op zondag, 19 juni 2016 21:22
 
ProWest