Persbericht: voorgestelde verminking Abraham Staalmanplein Afdrukken

 

Amsterdam, 21 april 2016


Persbericht: Bewonersvereniging ProWest en monumentenorganisatie Heemschut boos over voorgestelde verminking Abraham Staalmanplein Amsterdam


De bewonersvereniging ProWest en de landelijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Slotervaart. Woningcorporatie De Alliantie heeft in de afgelopen tijd nieuwe plannen ontwikkeld voor het plein. De bedoeling is om de bestaande bebouwing grotendeels te renoveren. Dat is positief. Het bijzondere karakter van het plein gaat echter in de toekomst volledig verloren door het plan om de karakteristieke kiosken op het plein te slopen en te vervangen door een appartementencomplex. Door dit voornemen verdwijnt de open pleinruimte en gaat bijzonder erfgoed verloren.

Het Woningcomplex Staalmanplein is in 1956-1958 gebouwd naar ontwerp van de architecten A. Staal en C. Keesman. Door de ligging aan de Johan Huizingalaan, een hoofdweg die verschillende wijken met elkaar verbindt, heeft het Staalmanplein een grote stedenbouwkundige betekenis. De vormgeving van de bebouwing is ook bijzonder. Kenmerkende architectonische details keren terug in alle onderdelen van het complex, met name opvallend zijn de typerende schuine balkons. Ook zijn de kiosken op het plein en de gaaf behouden winkelpuien van betekenis. Het complex is een inmiddels zeldzaam gaaf behouden voorbeeld van een naoorlogs winkelplein. Vanwege de bijzondere vormgeving, de stedenbouwkundige betekenis en de zeldzaamheid is het plein in het verleden door onderzoekers beoordeeld als monumentwaardig. Tevens heeft het stadsdeel Nieuw-West een grote betekenis aan het plein toegekend in haar Nota Cultuurhistorie. In 2014 hebben onze verenigingen het stadsdeel dan ook verzocht om het plein te beschermen als monument.

ProWest en Heemschut zijn reeds sinds 2008 met De Alliantie en het stadsdeel in gesprek over een zorgvuldige herontwikkeling van het plein. Concrete alternatieven voor de voorgestelde verminking, ontwikkeld door architect Hein de Haan, zijn telkens afgewezen. Het valt te betreuren dat men niet open staat voor een herontwikkeling van het plein met behoud van de pleinruimte en kiosken. Onze verenigingen zullen zich verzetten tegen de uitvoering van de nu voorgestelde plannen.


Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norman Vervat via 06-18181207

 

 


Laatst aangepast op vrijdag, 29 april 2016 00:03
 
ProWest