Behoud monumentaal schoolgebouw / integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Nieuw-West Afdrukken

 

Aan de leden van de gemeenteraad
Postbus 202
1000AE Amsterdam

Betreft: Behoud monumentaal schoolgebouw / integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Nieuw-West


Hilversum/Amsterdam, 11 februari 2016


Geachte leden van de gemeenteraad,

In september 2015 heeft u gesproken over het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs voor de periode 2016-2020. De erfgoedvereniging Bond Heemschut en bewonersorganisatie ProWest hebben toen geconstateerd dat enkele voorstellen in de nota botsen met het vigerende beleid voor het behoud van karakteristieke en monumentwaardige bebouwing in Amsterdam Nieuw-West. Voorgesteld werd om enkele schoolgebouwen te slopen en te vervangen door nieuwbouw, terwijl deze zelfde scholen volgens de enkele jaren geleden vastgestelde Waarderingskaarten voor de AUP-gebieden behouden dienen te blijven. Mede n.a.v. onze inbreng hebben diverse fracties in september de wethouder opgeroepen om nog eens zorgvuldig naar sloopplannen te kijken en de mogelijkheden van renovatie van enkele waardevolle schoolgebouwen serieus te onderzoeken.

Onze zorgen betroffen met name de Goeman Borgesiusschool aan de Aalbersestraat te Geuzenveld en de Louis Bouwmeesterschool aan de Louis Bouwmeesterstraat in Slotervaart. Beide scholen zijn uitstekende voorbeelden van zgn. H-scholen, een voor het naoorlogse Amsterdam zeer kenmerkend scholentype. Dit scholentype werd veel in de uitbreidingswijken van de stad toegepast. Nu, 60 jaar later, zijn veel van deze scholen verdwenen en zijn de resterende exemplaren zeer behoudenswaardig vanwege de cultuurhistorische waarde. Ze vormen een prachtige illustratie van het optimisme van de naoorlogse periode. De genoemde scholen zijn bovendien extra waardevol vanwege de bijzondere stedenbouwkundige ligging in een beschermd wederopbouwgebied en de aanwezige atoomkelder (Bouwmeesterschool) en de aanwezigheid van een unieke wandschildering (Goeman Borgesiusschool). Onderzoek heeft ook aangetoond dat naoorlogse scholen zich zeer goed lenen voor renovatie en aanpassing aan moderne onderwijseisen. In Amsterdam zijn reeds diverse naoorlogse scholen met succes gerenoveerd. Ook zijn dit soort gebouwen goed te verduurzamen.

Op de door de gemeenteraad vastgestelde Waarderingskaarten voor de AUP-gebieden, onderdeel van de vigerende Welstandsnota, staan beide scholen als behoudenswaardig aangegeven.

Na de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs zijn de gemeente en de bestuurscommissie in gesprek gegaan met het betrokken schoolbestuur en directies. Voor de Louis Bouwmeesterschool is er mogelijk een oplossing. Serieus wordt overwogen om naast de oude school nieuwbouw te plegen en de oude school te herbestemmen of toch te kiezen voor renovatie van het gebouw en behoud van de schoolfunctie.

Voor de Goeman Borgesiusschool is tot op heden geen oplossing. D.w.z. dat er wel is gekeken of verplaatsing van de schoolfunctie naar een andere locatie mogelijk is, maar renovatie van het bestaande schoolgebouw is niet onderzocht. Omdat er geen andere locatie voor de school gevonden is, lijkt sloop toch weer in beeld te komen. Het argument tegen renovatie is met name dat de school een vernieuwend onderwijsconcept wil realiseren. Onduidelijk is echter waarom een vernieuwend onderwijsconcept niet in het bestaande schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Navraag leert dat dit niet is onderzocht. Uit recente gesprekken met onze verenigingen blijkt duidelijk dat er tot op heden niet de bereidheid is om serieus te onderzoeken of het bestaande gebouw aangepast kan worden aan het nieuwe schoolconcept en duurzaam gerenoveerd kan worden. Er wordt volledig ingezet op sloop-nieuwbouw.

Onze organisaties roepen u op om alsnog in te zetten op serieus onderzoek naar de mogelijkheden van renovatie en aanpassing van de Goeman Borgesiusschool. Alleen op basis van een serieus en onafhankelijk onderzoek kan een goed besluit genomen worden over de toekomst van dit bijzondere schoolgebouw.

Met vriendelijke groet,

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam

t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

035-3000931 / 06-18181207

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
www.prowest.nl


Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. David Mulder, Alex Hendriksen
1e Jacob van Campenstraat 14-3a
1072 BE Amsterdam
tel. 06 1452 6991

 

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 13 februari 2016 01:12
 
ProWest