Brief bestuurscommissie monumenten december 2015 Afdrukken

 

Aan de leden van de bestuurscommissie
van Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Amsterdam, 3 december 2015

Geachte leden van de bestuurscommissie,

In december spreekt u over het voorstel van het dagelijks bestuur om een groep van waardevolle panden en wooncomplexen te beschermen als gemeentelijk monument. Het betreft onder andere de bekende boerderijwoningen van architect Dudok in Geuzenveld, de Sint Lucaskerk te Osdorp en de bijzondere bebouwing van het Dijkgraafplein. Dit voorstel is volledig in lijn met de Nota Cultuurhistorie zoals deze in 2013 is vastgesteld door de stadsdeelraad van stadsdeel Nieuw-West.

Onze organisaties waren enkele jaren geleden intensief betrokken bij de vaststelling van deze nota en zijn blij dat deze nota nu resulteert in het genoemde aanwijzingsvoorstel. Wij hopen dan ook dat het voorstel op uw steun kan rekenen. Door te kiezen voor bescherming van de geselecteerde objecten kan belangrijk erfgoed voor de toekomst behouden blijven. Tevens kan het voorstel om de Noordzijde van de Sloterplas te beschermen als gemeentelijk stadsgezicht een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van deze groene long.

Zoals wij onder andere tijdens de discussie over de vaststelling van de Nota Cultuurhistorie hebben laten weten is de gemeentelijke monumentenlijst met de aanwijzing van de nu voorliggende objecten nog niet compleet. Nog steeds wachten enkele complexen op bescherming. Zo ligt voor bijvoorbeeld het oude gebouw van het Calvijn met Junior College aan de Schipluidenlaan en het bijzondere voormalige Cartesiuslyceum aan de Piet Mondriaanstraat al jaren een verzoek tot bescherming in de la van Nieuw-West. Beide gebouwen zijn volgens de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam monumentwaardig. Ook enkele wooncomplexen, zoals de aireywoningen aan de Johan Jongkindstraat en een kantoorgebouw aan de Overschiestraat, ontbreken nog op de gemeentelijke monumentenlijst.

De bovengenoemde aandachtspunten hebben wij in het verleden besproken met de portefeuillehouder Erik Bobeldijk en de betrokken beleidsambtenaren. Telkens is aangegeven dat na afronding van het huidige voorstel een nieuwe (en mogelijk laatste) tranche van panden aangewezen kan worden tot gemeentelijk monument. Wij verzoeken u nu de aanwijzing van de nu voorgedragen panden bijna kan worden afgerond om deze toezeggingen concreet te maken en te besluiten tot een (kleine) nieuwe aanwijzingsronde in het jaar 2016. Graag worden wij betrokken bij de verdere ontwikkeling van dit voorstel.

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam
t.a.v. David Mulder, Alex Hendriksen
1e Jacob van Campenstraat 14-3a
1072 BE Amsterdam
tel. 06 1452 6991

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 
ProWest