Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs Afdrukken

 

Aan de leden van de gemeenteraad
Postbus 202
1000AE Amsterdam

Betreft: Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs


Hilversum/Amsterdam, 18 september 2015


Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 17 september 2015 heeft de raadscommissie Jeugd en Cultuur gesproken over het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs voor de periode 2016-2020. De erfgoedvereniging Bond Heemschut en bewonersorganisatie ProWest hebben geconstateerd dat enkele voorstellen in de nota botsen met het vigerende beleid voor het behoud van karakteristieke en monumentwaardige bebouwing in Amsterdam. Voorgesteld wordt om enkele schoolgebouwen te slopen en te vervangen door nieuwbouw, terwijl deze zelfde scholen volgens de enkele jaren geleden vastgestelde Waarderingskaarten voor de AUP-gebieden behouden dienen te blijven.

Onze zorgen betreffen met name de Goeman Borgesiusschool aan de Aalbersestraat te Geuzenveld en de Louis Bouwmeesterschool aan de Louis Bouwmeesterstraat in Slotervaart. Beide scholen zijn uitstekende voorbeelden van zgn. H-scholen, een voor het naoorlogse Amsterdam zeer kenmerkend scholentype. Dit scholentype werd veel in de uitbreidingswijken van de stad toegepast. Nu, 60 jaar later, zijn veel van deze scholen verdwenen en zijn de resterende exemplaren zeer behoudenswaardig vanwege de cultuurhistorische waarde. Ze vormen een prachtige illustratie van het optimisme van de naoorlogse periode.

De genoemde scholen zijn bovendien extra waardevol vanwege de bijzondere stedenbouwkundige ligging in een beschermd wederopbouwgebied en de aanwezige atoomkelder (Bouwmeesterschool) en de aanwezigheid van een unieke wandschildering (Goeman Borgesiusschool) Onderzoek heeft ook aangetoond dat naoorlogse scholen zich zeer goed lenen voor renovatie en aanpassing aan moderne onderwijseisen. In Amsterdam zijn reeds diverse naoorlogse scholen met succes gerenoveerd. Ook zijn dit soort gebouwen goed te verduurzamen. Sloop is onnodig.

Op de door de gemeenteraad vastgestelde Waarderingskaarten voor de AUP-gebieden, onderdeel van de vigerende welstandsnota, heeft de Goeman Borgesiusschool een waardering orde 1 gekregen, wat betekent dat het gebouw monumentwaardig is. De Louis Bouwmeesterschool heeft de waardering orde 2 gekregen, wat ook betekent dat sloop onwenselijk is. Ingezet dient te worden op renovatie. Het huidige voornemen tot sloop botst dus heel duidelijk met de eigen beleidsregels van de gemeente. Dat mag, de gemeente heeft de vrijheid om af te wijken van eigen beleidsregels, maar dit is natuurlijk onwenselijk.

Wij verzoeken u daarom op dit punt niet in te stemmen met het voorstel van het college en aan te dringen op renovatie van de genoemde schoolgebouwen. Alleen wanneer renovatie onmogelijk is zou sloop een optie kunnen zijn.

Wordt de sloop toch doorgezet, dan is dat een slecht signaal richting particuliere eigenaren van andere gebouwen die zich ook aan de regels van de waarderingskaarten dienen te houden.

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,


Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-3000931 / 06-18181207

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
www.prowest.nl

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 18 september 2015 22:40
 
ProWest