Hein de Haan (1943 - 2015) Afdrukken

 

Herinneringen aan Hein de Haan

13 mei 1943, Amsterdam – 4 augustus 2015, Amsterdam


Hein de Haan is sinds het ontstaan van ProWest bij deze organisatie betrokken geweest. Nog voordat ProWest in 2004 officieel werd opgericht hadden we als bewonerswerkgroep van Eigenwijks met hem contact in de periode dat sloop van het Andreas Ziekenhuis dreigde in 2003. Sinds enige jaren was hij voorzitter van het bestuur van ProWest.

Hein was in 2003 betrokken bij een groep ‘Art Andreas’ die plannen had gemaakt voor hergebruik van het oude gebouw van het Andreas Ziekenhuis, dat hoog op de waarderingslijst van potentiële naoorlogse monumenten van Bureau Monumenten en Archeologie stond. Het uit 1971 daterende ziekenhuisgebouw was toen ruim dertig jaar oud en nog zeer geschikt voor hergebruik. Zo zouden er woningen, bedrijven en kunstvoorzieningen in kunnen worden ondergebracht. Het was een goed plan, dat zeker kans van slagen had, maar helaas besloot de gemeente tot sloop. In 2004 ging het gebouw tegen de vlakte.

Sindsdien hadden we in Hein de Haan een bondgenoot en in de afgelopen ruim tien jaar is hij betrokken geweest bij diverse plannen voor hergebruik in de Westelijke Tuinsteden. Ook bedacht hij alternatieven voor ondoordachte plannen van de gemeente en corporaties waarbij veel te veel onnodig gesloopt zou moeten worden.

Voorbeelden zijn de inrichting van het gebied rond Station Lelylaan en de plannen voor de bebouwing aan de noordkant van de Burgemeester Röellstraat bij de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer (dit in samenspraak met locale bewoners). Voorts stond hij bewoners bij die protesteerden tegen de sloop van flatgebouwen aan het Delflandplein in Overtoomse Veld en pleitte voor het behoud van de flats in de Bakemabuurt in Geuzenveld. Ook zette hij zich in voor het behoud van het Staalmanplein in Slotervaart, inclusief de kiosken en nieuwe invulling van de winkelstrip.

Voor ProWest organiseerde hij samen met anderen, waaronder studenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, diverse malen studiebijeenkomsten in het gebouw van Eigenwijks aan de Jan Tooropstraat 6.

Verslagen van deze activiteiten zijn op de website van ProWest te vinden. Ook was hij in diverse bijdragen zeer kritisch over de Stedelijke Vernieuwing die in het afgelopen decennium over de Westelijke Tuinsteden waarde. Zie onderstaande artikelen:

* Symposium 'Duurzame Woningvoorraad' op 24 april 2013
* Studiedag portieketagewoningen op 1 november 2007
* Fietstocht door de Westelijke Tuinsteden op 27 maart 2010
* Stedelijke Vernieuwing Westelijke Tuinsteden mislukt
* Herstructurering Amsterdam Nieuw-West kan beter, sneller en goedkoper

We zullen zijn adviezen en persoonlijkheid erg missen.

Tineke Rombout (secretaris) en Erik Swierstra (penningmeester); augustus 2015.

 

 

 

 


 

Laatst aangepast op woensdag, 12 augustus 2015 15:38
 
ProWest