Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor de Louis Bouwmeesterschool Afdrukken

 

Aan het Dagelijks Bestuur van
Stadsdeel Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor de Louis Bouwmeesterschool, Openbare Daltonschool, Louis Bouwmeesterstraat 14, Amsterdam Slotervaart


Hilversum/Amsterdam, 30 juli 2015

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Bij deze verzoeken de erfgoedverenigingen Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap u om de Louis Bouwmeesterschool, Louis Bouwmeesterstraat 14 te Amsterdam, te beschermen als gemeentelijk monument. Wij verzoeken u de aanwijzingsprocedure op te starten conform de vigerende erfgoedverordening en het verzoek binnen de daartoe voorgeschreven termijnen af te handelen.

Deze bijzondere H-school is in 2008 opgenomen in een rapport van Urban Fabric over het monumentwaardige erfgoed in Slotervaart, geschreven in opdracht van het toenmalige stadsdeel Slotervaart. Het gebouw is volgens de auteurs van dit rapport om meerdere redenen monumentwaardig. Onder andere is het gebouw van belang vanwege zijn redelijke en ook toenemende zeldzaamheid, het is één van de weinige overgebleven H-scholen in Nieuw-West en de laatste school van het H-type in Slotervaart. In 2010 kreeg het gebouw de aanduiding Orde 2 op de Waardekaarten voor de AUP-gebieden. Voor panden met de aanduiding Orde 2 geldt behoud en herstel als uitgangspunt. Bovendien heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een gedeelte van Nieuw-West benoemd tot beschermd wederopbouwgebied waarin dit bijzondere gebouw een van de belangrijke onderdelen vormt.

Voor een nadere beschrijving van het schoolgebouw verwijzen wij u naar het genoemde rapport van Urban Fabric.

De Louis Bouwmeesterschool is monumentenwaardig om de volgende redenen:
* Typologisch: in de wijk Slotervaart is dit de enige school van dit type met zijn H-vormige plattegrond en een goed voorbeeld van een school uit de wederopbouwperiode in een woonwijk en vanwege de inmiddels redelijk grote zeldzaamheid van een dergelijke school uit de jaren vijftig en zestig
* Architectonisch: vanwege de kenmerkende vormen van het ontwerp door de Dienst Publieke Werken en vanwege haar karakter en herkenbaarheid ondanks de wijzigingen die zijn aangebracht bij de verbouwing in 1988.
* Stedenbouwkundig: vanwege de prominente ligging aan een belangrijke doorgaande route en een drukke kruising, hierdoor vormt het een belangrijk onderdeel van de Pieter Calandlaan en de Louis Bouwmeesterstraat en een herkenbare entree van de wijk.
* Cultuurhistorisch als illustratie van de modernisering van de scholenbouw en het onderwijs in de naoorlogse jaren en vanwege de in de school aanwezige schuilkelder, een illustratie van de koude oorlog

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
tel. 06 18181207

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. David Mulder, Alex Hendriksen
1e Jacob van Campenstraat 14-3a
1072 BE Amsterdam

 

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 01 augustus 2015 03:24
 
ProWest