Erfgoedorganisaties tegen plannen om Louis Bouwmeesterschool te slopen Afdrukken

 

Recent is duidelijk geworden dat er plannen zijn om de Louis Bouwmeesterschool in Slotervaart te vervangen door nieuwbouw. Het gevolg is dat er wederom beeldbepalend naoorlogs erfgoed in Nieuw-West dreigt te verdwijnen.

Deze bijzondere school uit de jaren vijftig, een zogenaamde H-school, is in 2008 opgenomen in een rapportage over het monumentwaardige erfgoed in Slotervaart, geschreven in opdracht van het toenmalige stadsdeel. Het gebouw is volgens de auteurs van dit rapport om meerdere redenen monumentwaardig. In 2010 kreeg het gebouw de aanduiding Orde 2 op de Waardekaarten voor de AUP-gebieden. Deze kaarten zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. Voor panden met de aanduiding Orde 2 geldt behoud en herstel als uitgangspunt. Bovendien heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een gedeelte van Nieuw-West benoemd tot beschermd wederopbouwgebied waarin dit bijzondere gebouw een van de belangrijke onderdelen vormt. De gemeente heeft daarom de plicht om voor dit erfgoed te zorgen.

Gezien het bovenstaande hebben bewonersvereniging ProWest en de erfgoedverenigingen Heemschut en het Cuypersgenootschap het stadsdeel en de gemeenteraad verzocht om de rijdende trein ten behoeve van sloop/nieuwbouw tot stilstand te brengen en alle inspanningen te leveren om behoud en herstel te realiseren. Onze organisaties zijn overtuigd van de mogelijkheden van renovatie en zo nodig uitbreiding van het gebouw. Zoals reeds elders in NieuwWest is te zien, kunnen naoorlogse scholen goed aangepast worden aan de eisen van onze tijd.

Uit: de Westerpost van 6 mei 2015.

 
ProWest