Aireywoningen in Slotermeer blijven nu toch behouden Afdrukken

 

Aireywoningn aan de Burgemeeste de Vlugtlaan in Slotermeer

Aireywoningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer

Foto: Erik Swierstra, 16 januari 2012.

 

De Kogel is door de kerk: op 4 maart 2015 maakte woningcorporatie Eigen Haard tijdens een bewonersbijeenkomst bekend dat de 141 met sloop bedreigde Aireywoningen bij de Burgemeester de Vlugtlaan toch behouden zullen blijven en (eindelijk) worden gerenoveerd.

Na jarenlange onzekerheid over de toekomst van dit complex woningen betekent dit dat een markante stukje Westelijke Tuinsteden uit de jaren vijftig behouden blijft voor de toekomst.

De huidige sloopplannen dateerden van 2011, maar Eigen Haard had hier al vele jaren op geanticipeerd door het achterwege laten van onderhoud aan de betreffende woningen, waardoor er inmiddels vele gebreken waren.

Uiteindelijk is dus besloten dat niet sloop, maar renovatie de beste oplossing is om dit stukje Slotermeer, dat onderdeel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht van het Van Eesterenmuseum, een nieuwe toekomst te geven.

ProWest heeft, samen met Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap, steeds gepleit voor deze keuze en is blij met de gekozen oplossing.

Amsterdam Nieuw-West, 5 maart 2015.


Eigen Haard renoveert Airey Strook


Van: www.eigenhaard.nl (maart 2015)

Na langdurig overleg met bewoners en Gemeente heeft Eigen haard besloten 141 Aireywoningen in Slotermeer te renoveren. De oorspronkelijke sloopplannen voor deze woningen zijn van de baan.

Eigen Haard heeft in Slotermeer 221 Aireywoningen en 5 bedrijfsruimtes. Daarvan zijn 141 woningen dringend aan verbetering toe, zodat Eigen Haard moet ingrijpen. De woningen zijn tochtig, gehorig en bewoners hebben te maken met veel ongemakken die alleen met een fikse ingreep zijn te herstellen. Op basis van haalbaarheidsstudies en het gewenste woningprogramma besloot Eigen Haard in eerste instantie tot sloop.

Geen sloop maar renovatie
De sloopplannen uit 2011 leken op een groot draagvlak te kunnen rekenen. Maar onder de bewoners en de politiek groeide de weerstand tegen minder betaalbare woningen en de sloop en gaven zij steeds vaker de voorkeur aan renovatie. Eigen haard besloot de mogelijkheden van renovatie te onderzoeken. Renovatie heeft het voordeel dat het goedkoper is en er meer betaalbare woningen beschikbaar blijven. In de nieuwbouwplannen was meer ruimte voor grote woningen. Die worden in de renovatieplannen niet gerealiseerd. Door renovatie blijft de grootte van de woningen gelijk. Ze worden comfortabeler en energiezuiniger.

Vervolg renovatieproces
De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. Voor bewoners organiseert Eigen haard inloopspreekuren om uit te leggen wat dit besluit voor hen betekent. Daarna volgt een bewonersavond om het verdere verloop met de bewoners te bespreken.

De Aireystrook, revolutiebouw uit de jaren vijftig
De Aireywoningen liggen aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer en zijn begin jaren vijftig gebouwd volgens de Airey methode. De naamgever - sir Edwin Airey – was een van de eersten die prefab bouwen introduceerde. De revolutionaire bouw was een tijdelijke en goedkope oplossing voor de hoge woningnood in de jaren vijftig.


Aireywoningen aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer


Van: www.prowest.nl (januari 2012)

Revolutionair bouwsysteem
De strook omvat dertien woonblokken aan de noordkant van de Burgemeester de Vlugtlaan in Slotermeer met zes blokjes losse winkelwoningen aan de De Tourton Bruynsstraat en Johannes Poststraat. Dit ensemble is in de jaren vijftig gerealiseerd naar ontwerp uit 1951 van architect J.F. Berghoef. Bijzonder is dat de bebouwing is uitgevoerd in het Nemavo-Airey-systeem: skeletten van lichte betonstijlen bedekt met betonnen binnen- en buitenplaten van 37 centimeter hoog en 62 centimeter lang. In de gevels zitten ranke stalen raamprofielen met dezelfde maten.

Architectuurhistorische waarde
Dit uit Engeland afkomstige revolutionaire bouwsysteem werd in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog regelmatig toegepast om snel de woningnood aan te kunnen pakken. In heel het land zijn tientallen dergelijke complexen verrezen. Een groot deel van deze woningen is inmiddels echter al zwaar aangetast of gesloopt. Het complex aan de Burgemeester de Vlugtlaan, al is het ook gedeeltelijk aangetast, heeft dus vanwege het bouwsysteem en de daarbij behorende bijzondere detaillering een architectuurhistorische waarde.

Beschermd stadsgezicht
De verkaveling met de speelse driehoekige groene buitenruimtes tussen de flats is ook erg bijzonder. De woonblokken zijn deels schuin geplaatst. Dit wordt bijna nergens anders in Amsterdam aangetroffen. Juist de combinatie van een bijzondere verkaveling met de nog oorspronkelijke – waardevolle – architectuur is van grote betekenis. Daarom heeft het ook een grote stedenbouwkundige waarde. Deze bijzondere variant van de open verkaveling heeft er ongetwijfeld sterk toe bijgedragen dat juist het noordelijke deel van Slotermeer tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht is benoemd, het Van Eesterenmuseum.

De huidige eigenaar van de strook, woningcorporatie Eigen Haard, vindt dat de woonblokken slechts van geringe betekenis zijn en dat sloop nodig is. Gezien het voorgaande zou het verdwijnen van deze woningen het hart wegrukken uit het Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht in Slotermeer.

Literatuur: Pracht in Prefab - Het Nemavo-Aireysysteem in Amsterdam, Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, 2004. ISBN 90-803657-3-4.

 


Laatst aangepast op donderdag, 05 maart 2015 12:45
 
ProWest