Verminking monument Kerkgebouw De Ark in Slotervaart Afdrukken

 

Dit is wat er over was van de Westkant van De Ark in Slotervaart op vrijdagmiddag 16 januari 2015. Foto: Erik Swierstra.

 

De rechter heeft geoordeeld dat het stadsdeel de vergunning mag verlenen voor de activiteit ’het verstoren en afbreken van een gemeentelijk monument’.

Gelijk na deze uitspraak op 14 januari 2015 stond de sloopmachine ’s ochtends om 7.00 uur al in de aanslag en kunt u thans de verminking aanschouwen.


Dit tot groot ongenoegen van de direct omwonendengroep, vereniging ProWest en de erfgoedverenigingen Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap die deze rechtszaak aanspanden tegen het stadsdeel.

Jarenlang hebben zij beargumenteerd bij de eigenaar, de Protestantse Kerk Amsterdam en het stadsdeel waarom dit unieke kerkgebouw (van architect Zanstra) voor Slotervaart in zijn geheel moest blijven bestaan, maar het heeft niet mogen baten. Zelfs aan de recentelijk uitgebrachte aanwijzing van het door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed aangewezen gebied (van Haarlemmerweg tot het water de Slotervaart) als 1 van de 30 waardevolle wederopbouwgebieden waarin De Ark staat, werd voorbijgegaan.

Oude afspraken werden van stal gehaald, van voortschrijdend inzicht werd geen nota genomen. Uitsluitend financiële overwegingen en het begrip daarvoor, voerden de boventoon.

Bureau Monumentenzorg had zich tegen de gedeeltelijke sloop uitgesproken. De Welstandscommissie was echter van mening dat deze amputatie acceptabel is omdat door de toevoeging van een aan de achterkant te bouwen appartementencomplex het monument behouden kon worden en dat deze nieuwbouw de kerk een meer rustige achtergrond zou gaan geven.

Het resultaat is helaas tóch dat het monument nu verminkt is.

Ondanks het feit dat het stadsdeel de laatste jaren zich steeds meer bewust is geworden van de ‘parels’ die wij in dit stadsdeel hebben en dat er daardoor ook regelmatig monumenten op de lijst worden gezet, constateren wij niettemin dat de gemeentelijke monumentenstatus boterzacht is bij een zeer onwelwillende eigenaar. En zeker bij een eigenaar, die, in dit geval, zijn netwerk in politieke kringen goed voor elkaar heeft.

Wij vertrouwen er op dat in de toekomst de bestuurscommissie zich nóg meer bewust zal zijn van de monumentale waarden van het naoorlogs erfgoed in ons stadsdeel. Wij helpen hen graag daarbij.

Tineke Rombout, ProWest

Norman Vervat, Erfgoedvereniging Heemschut (www.heemschut.nl)

 

Laatst aangepast op maandag, 19 januari 2015 22:31
 
ProWest