Potentiële monumenten Nieuw-West; 2013 Afdrukken

 

5.4 Potentiële monumenten Nieuw-West

5.4.1 Potentiële Rijksmonumenten

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is voornemens de volgende objecten in Nieuw-West aan te wijzen als Rijksmonument.

A.H. Gerhardhuis
Adres: Slotermeerlaan 1-9
Bouwjaar: 1959
Ontwerp: Werkgroep Van Tijen, Boom, Posno

Sloterhof
Adres: Comeniusstraat 1-837 en Hemsterhuisstraat 145-241
Bouwjaar: 1958-1960
Ontwerp: J.F. Berghoef

5.4.2 Potentiële Gemeentelijke Monumenten
Na vaststelling van de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West wil het stadsdeel de volgende objecten voordragen voor de Gemeentelijke Monumentenlijst.

Begraafplaats Oud-Osdorp
Adres: Osdorperweg (Osdorp)
Bouwperiode: 12de eeuw

Schoolmeesterswoning en dorpsschool Oud-Osdorp
Adres: Osdorperweg 635/637 (Osdorp)
Bouwperiode: Woonhuis: ca. 1860, Schoolgebouw: jaren 1920

Militaire Drinkwatervoorziening
Adres: Oude Haagseweg
Bouwperiode: 1887 putboring in Sloten

Magazijncomplex Nieuwe Meer
Adres: Oude Haagseweg
Bouwperiode: 1918-1920

2/1-kap eengezinswoningen
Adres: Oranjestraat e.o.
Bouwjaar: 1955
Ontwerp: G.Timmers

Woonwerkcomplex
Adres: Adriaan van Oordthof e.o.
Bouwjaar: 1957
Ontwerp: J.A. Snellebrand

H-school De Kade
Adres: Thomas van Aquinostraat 2
Bouwjaar: 1954
Ontwerp: Dienst Publieke Werken

Bejaardenwoningen
Adres: Jan Bottemastraat e.o.
Bouwjaar: 1953
Ontwerp: Jan Rietveld & Aldo van Eyck

Oostoever: café, promenade, wilgenlaantje, haven Noordzijde
Adres: Noordzijde
Bouwjaar: 1966
Ontwerp: Dienst Publieke Werken / Slebos

De Bazelhof
Adres: Cort van der Lindenkade e.o.
Bouwjaar: 1958
Ontwerp: W.M. Dudok

Sint Lukaskerk
Adres: Osdorper Ban 130
Bouwjaar: 1965
Ontwerp: Th. Taen, Th. Nix

De Grote en Kleine Verfdoos
Adres: Martinus Nijhoffstraat 4-124, Slotermeerlaan 75-101,
Lodewijk van Deijsselstraat 4-14, Van Moerkerkenstraat 3-11
Bouwjaar: 1956
Ontwerp: A. Warners

Villa
Adres: Funke Küpperstraat 9
Bouwjaar: 1965
Ontwerp: A. Cahen, J.P. Girod

Kloosflat
Adres: Dijkgraafplein 199-409
Bouwjaar: 1970
Ontwerp: J.P. Kloos

 

Uit: Nota Cultuurhistorie Amsterdam Nieuw-West
Spelregels voor Ruimtelijke Ontwikkeling
Concept januari 2013

Daarnaast zijn er nog andere bronnen met informatie over complexen of gebieden met cultuurhistorische waarde in stadsdeel Nieuw West:

1. De waarderingskaarten voor de AUP-gebieden: deze kaarten zijn in combinatie met de welstandsnota vastgesteld en vormen een toetsingskader bij de beoordeling van bouwplannen.
2. Het Van Eesterenmuseum: het stadsdeel heeft in 2009 het meest karakteristieke deel van de Westelijke Tuinsteden aangewezen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht en hiervoor een conserverend bestemmingsplan opgesteld.
3. Rijksvisie “Kiezen voor Karakter, visie erfgoed en ruimte”: in het kader van de rijksvisie zijn 30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw in Nederland geselecteerd. In Amsterdam is het gebied rond de Sloterplas aangewezen als aandachtsgebied.

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 09 april 2014 20:05
 
ProWest