Schriftelijke inspraak Vernieuwing Anton Struikbuurt Afdrukken

 

Aan de leden van de stadsdeelraad van Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Betreft: Schriftelijke inspraak t.b.v. meningvormende vergadering 9 oktober 2013 Vernieuwing Anton Struikbuurt, Slotermeer

Geachte leden van de stadsdeelraad,

In aansluiting op onze meespreekmogelijkheid van 2 oktober 2013 benadrukken wij nogmaals dat deze buurt grenst aan het Van Eesterenmuseumgebied en tot op heden zijn oorspronkelijke tuinstedelijke karakter heeft kunnen behouden. Beeldbepalend is met name het aangezicht van de buurt vanaf de Vening Meineszlaan. De buurt heeft een hoge waardering (AUP-milieu bijzonder) gekregen in de recent vastgestelde Nota Cultuurhistorie van het stadsdeel.

Al in een vroeg stadium hebben onze organisaties met De Alliantie gesproken over de vernieuwing van de Anton Struikbuurt. Inzet van de erfgoedorganisaties was het behoud van het ontspannen tuinstedelijke karakter van de wijk. Al in een vroeg stadium hebben wij ingestemd met de sloop van de woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening Meineszlaan. Architectonisch zijn deze namelijk van geringe betekenis. Tevens hebben wij laten weten dat de verkaveling van deze strook waardevol is met het typische asymmetrische straatprofiel en de groene hoven aan de doorgaande Vening Meineszlaan. Wij zijn van mening dat dit beeld behouden dient te blijven.

Onlangs hebben wij de maquette van het aangepaste plan voor de Anton Struikbuurt bekeken. Wij hebben geconstateerd dat het voor AUP-gebieden belangrijke uitgangspunt van het asymmetrische straatprofiel voor deze belangrijke ader in Slotermeer door de ten opzichte van de huidige situatie omgedraaide nieuwbouw doorbroken wordt. Jammer is ook dat op deze plek wordt gekozen voor een U-vormige verkaveling. Deze vorm past niet in dit tuinstedelijke milieu en zal door hekken of hagen op de open kop straks als een gesloten bouwblok ervaren worden. Drie lagen appartementen kan misschien wel op deze plek, maar niet in deze vorm. Een meer open verkaveling die het asymmetrische straatprofiel respecteert is nodig en waarschijnlijk ook zeer goed mogelijk.

In juni heeft u als stadsdeelraad bij de vaststelling van de Nota Cultuurhistorie besloten dat het belangrijk is om zeer terughoudend te zijn met U-blokken in het milieu AUP Tuinstad Bijzonder. De Struikbuurt is gewaardeerd als AUP Tuinstad Bijzonder. Gezien de kwaliteiten van dit gebied willen wij u dus vragen om U-blokken uit de Anton Struikbuurt te weren. De noodzaak van deze verkaveling is niet aangetoond en ook de bewoners tegenover de betreffende strook hebben laten weten dat zij de voorgestelde woonhuizen met de voordeur aan de straat onaanvaardbaar vinden. Wij dringen er dan ook op aan De Alliantie te verzoeken om met een alternatief te komen voor deze verkaveling.

De erfgoedorganisaties zijn erg nieuwsgierig naar de toepassing van de Nota Cultuurhistorie in de dagelijkse praktijk van de stedelijke vernieuwing. Als het goed is beperkt de nota vernieuwingen die een aantasting van het erfgoed vormen en wijst ze op de mogelijkheden die wel recht doen aan het erfgoed van Cornelis van Eesteren. De vernieuwingsplannen voor de Anton Struikbuurt zijn volgens ons een eerste echte test voor de Nota Cultuurhistorie. Worden slecht passende ontwikkelingen vanaf nu geweerd? Of blijft er gewoon ruimte voor aantastingen van het tuinstedelijke erfgoed?

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-3000931 / 06-18181207

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
www.prowest.nl

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam
t.a.v. Ludy Giebels, Alex Hendriksen
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam

 

Laatst aangepast op zaterdag, 19 oktober 2013 19:10
 
ProWest