Verslag Symposium 'Duurzame Woningvoorraad' Afdrukken

 

Renovatie sociale huurwoningen in Amsterdam Nieuw-West, 24 april 2013

Hoe geef je een impuls aan het verduurzamen van bestaande woningen in Nieuw-West terwijl de overheid bezuinigt, woningbouwcorporaties extra financieel belast worden (de verhuurdersheffing) en bewoners niet zitten te wachten op de overlast die het geeft als hun woning geïsoleerd wordt in bewoonde staat.

Deze vraag, en dan iets genuanceerder en met een uitgebreide reader er bij, legden twee prominente leden van Pro West, Hein de Haan en Richard Bakker, voor aan twee groepen studenten van zowel de VU als de TU Delft.

Na twee dagdelen discussiëren en bestuderen presenteerden de studenten hun bevindingen in een publiekstoegankelijke bijeenkomst van actieve bewoners, studenten, docenten, woonprofessionals en een enkele raadslid.

Uitgangspunt van de studiedag was dat investeren in de bestaande woningvoorraad (verbeteren van de isolatie en vernieuwen van de installaties) door de toekomstige besparingen (lager energiegebruik) uiteindelijk tot bezuinigen leidt en daarom wijzer is voor zowel de bouwsector als het milieu dan het huidige bezuinigen door niets te doen. "Investeren in toekomstige besparingen is ook bezuinigen" aldus Hein de Haan in zijn openingsspeech.

De eerste groep studenten stelde dat bewoners van Nieuw-West ook zelf het initiatief kunnen nemen om energie te gaan produceren. Daar zijn in den lande al voorbeelden van te vinden. Samenwerking tussen gemeente, corporaties en bewoners ligt in Nieuw-West iets meer voor de hand.

Kies dan voor een totaalpakket: "verbetering comfort, duurzaamheid en aangename woonomgeving". Schrijf een prijsvraag uit om initiatieven van onderop te stimuleren en sta open voor elkaars ideeën. Het is een samenspel van bottom-up benadering (bewonersinitiatieven) en top-down benadering (overheid en corporaties nemen initiatief).

De tweede groep had een bestaand plan voor verduurzaming van de 'Plesmanflat' in de Staalmanpleinbuurt onder de loep genomen. Er is nu veel weerstand tegen het plan vanwege vrees voor overlast en afkeer van huurverhoging. Je zou alleen de buitenste schil van het flatgebouw kunnen isoleren.

Het gebouw inpakken en dan extra buitenruimte creëren door serres aan te bouwen. Een testwoning maken om bewoners te verleiden wel akkoord te gaan met verduurzaming van hun flatgebouw.

Na de presentaties kwamen onder leiding van Dick Glastra van Loon verschillende bezoekers en gasten aan het woord. Veel bewoners vertelden van hun ervaringen met renovaties in het verleden. De als gast aanwezige emeritus hoogleraar Woningverbetering, André Thomsen, kroop eerst in de huid van een corporatiedirecteur en hield een betoog dat de plannen voor sloop en nieuwbouw nu even stagneren, maar later ongewijzigd door zullen gaan. Daarna spoorde hij de bewonersorganisaties aan te professionaliseren en het heft in eigen hand te nemen. Maak zelf een modelwoning zoals je het zou willen.

Tamira Combrink, raadslid Groen Links, vond dat er een te somber beeld geschetst werd. In Amsterdam wordt wel degelijk in samenwerking met bewoners renovatieplannen opgesteld en doorgevoerd. Duurzaamheid is interessant, er valt geld mee te verdienen. Houd vast aan de woonlastenwaarborg: de huurverhoging moet tenminste teniet worden gedaan door de lagere energierekening.

In zijn slotwoord gaf Hein de Haan aan dat een enkele studiedag natuurlijk te weinig is om alle vragen volledig te beantwoorden.

Er zijn wel oplossingsrichtingen geformuleerd om de verbouwing zonder te veel overlast en met bescheiden investeringen uit te kunnen voeren en wegen aangegeven om met de bewoners tot een akkoord te komen over de duurzame aanpak.

Wellicht pakken enkele studenten deze problematiek op om deze in hun afstudeerproject nog verder uit te diepen.

Elbert van Duijkeren
Opbouwwerker Eigenwijks
Bewonersondersteuner WSWonen Nieuw-West

Uit: de Westerpost van 29 mei 2013.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 21 juni 2013 19:31
 
ProWest