Kerkgebouw de Ark, Amsterdam-Slotervaart Afdrukken

 

Kerkgebouw de Ark van architect Piet Zanstra is een gemeentelijk monument in Amsterdam in de wijk Slotervaart in stadsdeel Nieuw-West. Sloop dreigt voor een deel van de kerk. In 2011 bestond de kerk 50 jaar. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis.

De Hervormde Gemeente Sloten N.H. kreeg tot taak de kerk in het net nieuw gebouwde Slotervaart op te bouwen. Vele parochianen hebben direct of indirect meegeholpen om de bouw van De Ark financieel mogelijk te maken. Grote steun werd gegeven door een vasthoudende groep gemeenteleden, die trouw maand in maand uit met hun spaarzegels de huizen afliepen. Geen spectaculaire vertoning, maar een stil en eenvoudig werk, dat prachtige resultaten opleverde. Na vele besprekingen en voorbereidende werkzaamheden kon op 12 april 1960 de eerste paal worden geslagen.

In de programmastelling van De Ark kwamen twee elementen voor, die voor de Protestantse Kerkbouw in Nederland nieuw zijn en die de vormgeving in grote mate hebben beïnvloed, namelijk:
a) de kerk zou ook op werkdagen opengesteld moeten kunnen worden;
b) er werd een bidkapel gevraagd.

De opgave om een kerk te ontwerpen die ook overdag open moest zijn, bracht de architect ertoe om een vrij grote interne verkeersruimte te maken, van waaruit alle andere ruimten kunnen worden bereikt, dus zowel de kerk als de ruimten voor sociale en pastorale doeleinden.

De verkeersruimte zet zich rondom het kerklichaam voort en fungeert als ontmoetingsruimte voor de kerkgangers, als foyer voor de gemeentezaal en als gang voor alle nevenruimten. De bidkapel is eigenlijk ook een uitvloeisel van de wens om de kerk overdag open te stellen. De lege kerk is te groot en heeft ook niet de juiste sfeer om te dienen als ruimte voor bezinning en gebed voor hen die daaraan overdag behoefte gevoelen en daar thuis de gelegenheid niet voor hebben. Daarom is de bidkapel ontworpen als een kleine ruimte die wel in open verbinding met de kerk staat en van daaruit bereikbaar is, maar toch een geheel eigen sfeer heeft.

De Ark

Kerkgebouw de Ark


Van: www.heemschut.nl

 

 

Laatst aangepast op maandag, 06 mei 2013 21:34
 
ProWest