Studiedag: 'Duurzame woningvoorraad' op 24 april 2013 Afdrukken

 

Openbare discussie over het duurzaam renoveren van sociale huurwoningen in Amsterdam Nieuw-West.

Woensdag 24 april 2013, 16.00 - 18.00 uur.

Van Eesterenzaal (naast Eigenwijks), Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam.

De sessies zijn besloten; de plenaire discussie is openbaar. De toegang is dan gratis. Voor een verslag per e-mail kunt u zich opgeven bij de receptie.

 

De stedelijke vernieuwing moet goedkoper worden. Het Rijk stopt namelijk met het subsidiëren van herstructureringsprojecten en verlangt van corporaties en gemeenten dat zij hun aandacht verleggen van van bovenaf opgelegde sloop/nieuwbouw naar renovatie die uitgaat van initiatieven van onderop. ('Reactie op rapport stedelijke vernieuwing en woningbouw'. Tweede Kamer, 2012-2013, nr. 32847, nr. 33. Bijlage. Brief van minister S.A. Blok (BZK) aan de Tweede Kamer, 11 december 2012, Kenmerk 2012 -0000716962.)

Tot nu toe is er nog erg weinig aan gedaan. Waarom niet investeren in verduurzaming als je er op den duur geld mee bespaart? Wat is dan de beste strategie om de verduurzaming van de woningvoorraad in Amsterdam Nieuw-West op gang te brengen? En hoe kun je dit doen in bewoonde toestand?

Op 24 april 2013 organiseren de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Delft samen met de bewonersorganisaties ProWest, Steunpunt Wonen Nieuw-West, Samen Sterk in Nieuw-West en Eigenwijks een (besloten) studiedag over dit onderwerp. Gevorderde master-studenten aan beide universiteiten verdiepen zich in de mogelijkheden. Daarbij gaat het niet alleen om technische maatregelen maar ook om sociale en politieke aspecten.

Om 16.00 uur wordt het symposium openbaar toegankelijk en zijn geïnteresseerden van harte welkom. Na een presentatie van de onderzoeksresultaten door de studenten geven enkele toonaangevende bedrijven aan wat de stand van zaken is op het gebied van isolatie en installatietechniek. Vervolgens is er gelegenheid voor een publieke discussie over duurzaam renoveren in Nieuw-West.

Waarom dit seminar?

De deelnemers willen met het seminar een beeld geven van de mogelijkheden om sociale huurwoningen duurzaam te renoveren: Hoe wordt hierover gedacht? En wat is er in de praktijk allemaal mogelijk op het gebied van de isolatie en de installatietechniek?

Tevens beogen zij hiermee een bijdrage te leveren aan een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de volkshuisvesting in Nederland. Nadenken over investeringen in toekomstige besparingen is in feite al besparen! Nieuw-West (ca. 134.000 inwoners), het grootste naoorlogse herstructureringsgebied in West-Europa, wordt ook wel als 'stedelijk laboratorium' beschouwd; nieuwe ontwikkelingen hier kunnen ook elders hun weerslag krijgen.

Betaalbare woonlasten als uitgangspunt ('woonlastenwaarborg')

Wonen 4.0. Plan voor integrale hervorming van de woningmarkt. Akkoord Vereniging Eigen Huis, Woonbond, Aedes en NVM, 2012.

Uitgangspunt van het seminar is dat de renovatie altijd betaalbaar moet zijn. De totale woonlasten voor huurders mogen niet stijgen.

Renovatie heeft veel voordelen

De milieuvoordelen van renovatie zijn energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot en minder bouwafval dan in geval van sloop.

Voor de overheid en corporaties kan renovatie zeer aantrekkelijk zijn. Met een gefaseerde aanpak van achterstallig onderhoud kan de werkgelegenheid in de bouwnijverheid een forse impuls krijgen. Bij een slimme aanpak van de renovatie hoeven de bouwwerkzaamheden niet lang te duren, worden er geen renteverliezen geleden en bespaart men een verhuiskostenvergoeding.

Ook huurders profiteren hiervan: de bouwoverlast is minimaal en een verhuizing naar een wisselwoning is niet eens nodig! Door de toekomst van de voorraad sociale huurwoningen veilig te stellen en onnodige sloop te voorkomen blijven deze bereikbaar voor de primaire doelgroep; hiermee helpt men de woningnood in Amsterdam te bestrijden.

En last but not least: bij een verantwoorde renovatie kan het typerende stedenbouwkundige karakter van de Westelijke Tuinsteden op basis van het het Algemeen Uitbreidingsplan van Cornelis van Eesteren (1934) worden veiliggesteld.

Meer informatie ir. H.P. de Haan, Pedro de Medinalaan 200, 1086 XR Amsterdam, tel. 020 – 416 00 71. Eventuele vragen bij voorkeur per e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Amsterdam, 25 maart 2013.

 

Laatst aangepast op maandag, 01 april 2013 16:33
 
ProWest