Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Lelylaan en omgeving Afdrukken

 

De deelraad van stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. dhr. F. van Beek
registratienummer: 2012/int/1512
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Lelylaan en omgeving


Amsterdam/Hilversum, 12 december 2012


Geachte heer Van Beek,

Hierbij reageren de Bewonersvereniging ProWest, de Stichting het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut op het Ontwerp Bestemmingsplan Lelylaan en omgeving.

In een eerdere fase hebben onze verenigingen ingesproken op het Uitwerkingsplan Podium Amsterdam-Lelylaan en het voorontwerp-bestemmingsplan.

In onze eerdere brieven hebben wij een krachtig pleidooi gehouden voor het behoud van het Calvijn met Junior College, Schipluidenlaan 10-12. Tevens hebben wij verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van het schoolgebouw. Als reactie op dit punt, dat wij in beide inspraakreacties naar voren hebben gebracht, geeft het stadsdeel aan dat het zich goed kan voorstellen dat een haalbaarheidsonderzoek naar hergebruik alsnog wordt gedaan. Het stadsdeel heeft zich in haar reactie uitgesproken voor een onderzoek dat zich richt op behoud van het hoofdgebouw van het Calvijn met Junior College dat zowel aan de stedenbouwkundige doelstellingen, zoals geformuleerd in het vernieuwingsplan (zoals genoemd in antwoord 2.1), als aan de financiële haalbaarheid voldoet. Ook staat het stadsdeel open voor alternatieve plannen die door investeerders voorgelegd worden aan het stadsdeel, waarin het hoofdgebouw een plek krijgt en waarmee de doelen van de gebiedsontwikkeling behaald worden. Dat is een positieve ontwikkeling.

Het verbaast ons dat dit punt geen enkele aandacht krijgt in het nu vast te stellen bestemmingsplan. Het is van groot belang om dit mogelijke alternatief voor sloop te benoemen in het bestemmingsplan. Zonder deze vastlegging blijft iedereen uitgaan van sloop, terwijl een ontwikkelaar misschien wel anders wil en behoud ook wel degelijk mogelijk kan blijken. Zonder vastlegging zal de toezegging van het stadsdeel naar behoud en herbestemming van het Calvijn met Junior College te vrijblijvend blijven. Wat heeft de keuze van de politiek voor de mogelijkheden voor onderzoek naar herbestemming en behoud van het Calvijn met Junior College voor waarde als die keuze niet bestuurlijk wordt vastgelegd?

Wij verzoeken u om naar aanleiding van het bovenstaande het ontwerp-bestemmingsplan aan te passen. Indien er behoefte is aan een nadere toelichting dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels en Alex Hendriksen

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam


 
ProWest